ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Карпатська Гірська Область

Карпатська гірська область включає три провінції. Крім власне гір, до її складу входять Передкарпаття та Закарпатська низовина, формування ландшафтів, яких пов’язане з гірською спорудою. Загальна площа Карпатської гірської області становить 3502,2 тис. га.

Для неї характерний теплий і вологий клімат, чітко виражене поздовжньо-зональне простягання основних структурно-орографічних областей, вертикальна поясність ландшафтів. Її структуру утворюють широколистяно-лісові (суцільні в минулому) низовинно-міжгірні, мішано-лісові передгірні височинні, хвойно-широкохвилясті низькогірні, широкохвилясто-лісові низькогірні вулканічні, луково-лісові, субальпійські середньогірні (полонинські) ландшафти. Річний радіаційний  баланс становить 35 ккал/см² у північно-західному Передкарпатті і 45 ккал/см² на Закарпатській низовині;  з підняттям у гори величина його зменшується на 25-30 %. Гори і передгір’я надмірно зволожуються. За рік у передгір’ях випадає 800-1000 мм, у горах 1500-1600  мм. Надмірне зволоження і гірський рельєф сприяли розвитку розгалуженої гідрографічної сітки. Це найбільш лісиста територія країни, де зосереджено 20 % площі її лісів. Переважають гірські лісові та лучні полонинні ландшафти.