ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Звенигородський природно-сільськогосподарський район (0202077105)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 28378.45
Багаторічні насадження 47 67015.1
Сіножаті 28 6763.9
Пасовища 24 4674.23
Розподіл агрогруп по с/г району

Звенигородський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) розташований на півночі центральної частини Черкаської області. До нього входять землі Звенигородського, південно-західної частини Корсунь-Шевченківського, південно-східної частини Лисянського й землі окремих сільських рад Катеринопільського і Городищенського адміністративних районів.

Загальна площа Звенигородського району становить 200,6 тис. га, із них рілля - 106,8 тис. га, багаторічні насадження - 2,0, сіножаті - 4,2, пасовища - 8,6 тис. га.

Поверхня району являє собою полого-хвилясту рівнину з широкими, майже плоскими межиріччями. Пологі довгі схили зумовлюють уповільнений стік і порівняно слабкий розвиток як площинного, так і особливо глибинного яружного розмиву. Коливання абсолютних висот вододільних просторів незначне. Найвищі ділянки зосереджені в межах правого підвищеного і розчленованого схилу долини річки Гнилий Тікич. Молоді ерозійні форми поширені мало.

У плосковершинних дренованих межиріччях розвиненуті типові малогумусні чорноземи. В західній частині у межах горбисто-рівнинних місцевостей переважають сірі й темно-сірі опідзолені ґрунти. Балки і долини західної частини району мають більшу глибину, крутіші схили, сірі та ясно-сірі опідзолені ґрунти, як правило, середньо- й сильнозмиті. Тут знаходяться основні масиви широколистяних лісів.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, на окремих ділянках – давніми алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти (29д);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти (40е);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові ґрунти (41е);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 46 балів, багаторічні насадження - 47, сіножаті - 28, пасовища – 24 бали.

Деградовані ґрунти орних земель представлені змитими грунтами. Інтенсивний розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству.