ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Зіньківсько-Решетилівський природно-сільськогосподарський район (0203115307)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 29639.14
Багаторічні насадження 42 59885.84
Сіножаті 26 6280.76
Пасовища 25 4868.99
Розподіл агрогруп по с/г району

Зінківсько-Решетилівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-07) знаходиться в північно-східній і центральній частинах Полтавської області і займає частину Гадяцького, Зіньківського, Диканського, Шишацького, Полтавського, Решетіловського районів в зоні Лісостепу.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 383,4 тис.га,  з них: рілля – 256,4 тис.га,  багаторічні насадження – 1,9 тис.га, сіножаті – 19,8 тис.га, пасовища – 16,8 тис.га.

Грунтовий покрив Зінківсько-Решетилівського природно-сільськогосподарського району знаходиться між  долинами р.р. Псьол і Ворскли.

На відміну від попередніх районів менш, але глибше розчленований балками, прохідні долини розвинені слабо або зовсім відсутні.

Особливість рел’єфу становлять уцілілі від розмиву ділянки вододілумають вигляд крутих горбів, соляних куполів. Це ділянки з підвищеною активністю ерозії, і тому розчленовані радіальною сіткою ярів.

Ґрунтоутворюючі породи представлені лесами, лесовидними суглинками, алювіальними і делювіальними відкладами.

Грунтовий покрив району визначається великою строкатістю – від дерново-підзолистих  і слаборозвинених до опідзолених чорноземів типових, лучно-чорноземних, болотних і намитих грунтів.

Механічний склад цих грунтів від піщаного до легкоглинистого.

Легкий механічний склад грунтів і відсутність у них структури сприяють розвиткові вітрової ерозії (дефляції). На схилах грунти підлягають впливу водної ерозії.

Чорноземи глибокі в межах природно-сільськогосподарського району розташовані однорідними масивами.

Грунти мають відносно високу родючість і основним заходом по підвищенню родючості є постійне поновлення запасів поживних і мінеральних добрив (особливо фосфорних).