ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Зарічненський природно-сільськогосподарський район (0101015601)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 16 12165.22
Багаторічні насадження 5 7129.27
Сіножаті 18 4348.22
Пасовища 17 3310.91
Розподіл агрогруп по с/г району

Зарічненський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) розташований у крайній північно-західній частині Рівненської області й включає землі північної частини Зарічненського та Дубровицького адміністративних районів.

Загальна площа Зарічненського району становить 115,2 тис. га, із них - рілля 15,5 тис. га, багаторічні насадження – 0,08, сіножаті - 8,3, пасовища - 8,9 тис. га.

Пануючими місцевостями в цьому районі є помірно- і слабодреновані надзаплавно-терасові рівнини з постійно перезволоженими і заболоченими землями, які вкриті сосняками, березовими і вільховими лісами. Місцевості цього типу займають до 70 % площі району. Значно розповсюджені тут борові місцевості, які є найбільш освоєними і заселеними в цій заболоченій місцевості.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, давнім і сучасним алювієм.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають торфо-болотні грунти й торфовища, дерново-підзолисті грунти і лучні та лучно-болотні грунти. На орних угіддях домінують дерново-підзолисті грунти та дернові. Питома вага інших грунтів менша, із них найбільші площі припадають на торфо-болотні грунти і торфовища та лучно-болотні грунти. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 3,5 % району.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти (181в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 16 балів, багаторічні насадження - 5, сіножаті - 18, пасовища – 17 балів.

Серед деградованих і малородючих ґрунтів орних земель найбільше представлені болотні мінеральні та органічні грунти, перезволожені й заболочені грунти та грунти легкого гранулометричного складу. Оптимізація землекористування пов’язана, насамперед, із забезпеченням екологічно доцільного використання болотних мінеральних та органічних грунтів, а також перезволожених і заболочених грунтів орних угідь.