ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Заложцівсько-Кременецький природно-сільськогосподарський район (0201036102)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 35 22990.16
Багаторічні насадження 38 54182.42
Сіножаті 20 4831.35
Пасовища 24 4674.23
Розподіл агрогруп по с/г району

Залощцівсько-Кременецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-02)  знаходиться в зоні Лісостепу. В східній частині межує з 04 Лановецько-Гримайлівським природно-сільськогосподарським районом, в південній частині – з 03 Тернопільським природно-сільськогосподарським районом, на заході з Львівською областю, і  включає  частину Шумського і Кременецького, Зборівського і Збаразького адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 161,2  тис.га, з них: рілля –  98,1 тис. га, багаторічні насадження – 1,1 тис. га, сіножаті – 6,2 тис. га, пасовища – 6,4.

Грунтовий покрив природно-сільськогосподарського району однорідний і представлений, переважно, опідзоленими грунтами. За механічним складом вони неоднорідні – від супіщаних до середньосуглинкових.

Сформувались ці грунти на лесах і лесовидних суглинками, які зрідка підстилаються вапняками і крейдяними мергелями, залягають на підвищених плато і схилах.

Темно-сірі опідзолені грунти, у порівнянні з сірими опідзоленими, характеризуються досить високою родючістю.

Негативною особливістю цих грунтів є їх підвищена гідролітична кислотність та недостатня насиченість основами.

Грунти природно-сільськогосподарського району придатні для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.