ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Зачепилівсько-Близнюківський природно-сільськогосподарський район (0303036304)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 53 33175.15
Багаторічні насадження 46 65589.25
Сіножаті 26 6280.76
Пасовища 33 6427.07
Розподіл агрогруп по с/г району

Зачепилівсько-Близнюківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розташований у південно-західній частині Харківської області і включає землі Близнюківського, Зачепилівського, Кегичівського, Лозівського, Сахновщинського, більшої частини Первомайського та південної частини Красноградського адміністративних районів.

Загальна площа Зачепилівсько-Близнюківського району становить 729,6 тис. га, із них рілля – 526,7, багаторічні насадження – 4,0, сіножаті – 17,6, пасовища – 57,7 тис. га.

У геоморфологічному відношенні це південна частина Придніпровської низовини, що прилягає до західних схилів Донецького кряжу. Це одноманітна підвищена вододільна рівнина з ледь помітним нахилом на південний захід. Найбільш піднята поверхня знаходиться на північному сході, де висоти досягають 200 м.

У ландшафтному відношенні найбільш широко представлені вододільно-рівнинні типи місцевості зі звичайними середньогумусним і малогумусними чорноземами. Значні площі займають долинно-балкові типи місцевості з еродованими звичайними чорноземами. Характерною особливістю цих типів місцевості складають інтенсивні процеси площинного змиву при назначеному розвитку ярів. Схили долин річок і балок протяжні, пологі, складені потужними товщами делювіальних лесовидних суглинків. Яри короткі, мало розгалужені, розвиваються тільки на випуклих балкових крутосхилах.

У північній частині району по крутосхилах долин річок розповсюджені місцями опідзолені чорноземи, які частково еродовані.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок Орель, Орчик, Бритай, Орелька та ін. – сучасними алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові (58е);

чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті (58л);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові (121е);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові (133е);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові ґрунти (134е);

дернові глибокі неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни (176е).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 53 бали, багаторічні насадження - 46, сіножаті – 26, пасовища – 33 бали.

Деградовані та малородючі ґрунти орних земель представлені змитими та дефльованими ґрунти, дещо меншу площу займають сформовані на щільних глинах ґрунти важкого гранулометричного складу.