ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Воловецько-Рахівський природно-сільськогосподарський район (0602032104)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 23 15438.26
Багаторічні насадження 27 38498.03
Сіножаті 22 5314.49
Пасовища 20 3895.19
Розподіл агрогруп по с/г району

Воловецько-Рахівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-04) знаходиться в північно-східній частині Закарпаття і займає гірську лісову частину області. В нього увійшли Великоберезнянський, Перечинський, Свалявський, Міжгірський, Тячівський, Рухівський і частини Хустського   адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 818,4 тис.га, з них: рілля – 33,8 тис.га, багаторічні насадження – 2,4 тис. га,  сіножаті – 62,4 тис.га, пасовища – 62,0 тис.га.

В геоморфологічному відношенні цей район представлений гірської частиною Карпат, яка характеризується більш різкими формами рельєфу з нахилами та крутими схилами різних експозицій, що обумовлює формування неглибоких, в різній мірі змитих грунтів.

Клімат природно-сільськогосподарського району сприятливий для вирощування кормових та ягідних культур.

Серед грунтотворчих порід в районі домінують алювіально-делювіальні відклади, а також поширені продукти вивітрювання (елювій, корінних та магматичних порід).

На території району, в рослинному покрову, переважає деревна  рослинність.

В грунтовому покрові природно-сільськогосподарського району домінують гірські лучні, буреземно-підзолисті грунти, на елювіально-делювіальних відкладах магматичних порід, бурі гірсько-лісові грунти.

Ці грунти характеризуються слід використовувати як високогірні пасовища.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому природно-сільськогосподарському районі 185г, 185д, 185е.