ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Вінницький природно-сільськогосподарський район (0202070503)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 27 18277.84
Багаторічні насадження 25 35646.33
Сіножаті 12 2898.81
Пасовища 7 1363.32
Розподіл агрогруп по с/г району

Вінницький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-3). До нього входять землі Літинського, більшої частини Вінницького і північної частини Тиврівського адміністративних районів.

 Загальна площа Вінницького району становить 224,2 тис. га, із них рілля – 101,4 тис. га, багаторічні насадження – 4,1, сіножаті – 7,2, пасовища – 14,4 тис. га.

Геоморфологічно район знаходится в межах південно-східної частини Летичівської рівнини та Побужжя. Перша являє собою долинноподібне терасове зниження з рівнинним рельєфом, ускладненими в деяких місцях гранітними горбами. Побужжя являє собою горбисту рівнину з розвиненою сіткою річкових долин. Достатньо велика кількість атмосферних опадів та наявність легкорозмивних антропогенних і неогенових відкладів, сприяють розвиткові ерозійних процесів.

Тип рослинності, що переважає – широколистяні ліси, які складаються з дуба, граба, липи, клена з добре розвиненим підліском. Основні лісові масиви приурочені до підвищень та їхніх схилів. За відсутністю лісової рослинності на схилових частинах території поширені змиті різновиди грунтів.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають такі грунти:

На підвищених елементах рельєфу:

          ясно–сірі і сірі опідзолені грунти (29г, 29д);

          темно–сірі опідзолені грунти (40г, 40д);

          чорноземи опідзолені та реградовані (41г, 41д).

  На понижених елементах рельєфу:

          дерновослабо– та середньопідзолисті на давньому алювії (5а, 5б, 5в);

          ясно–сірі і сірі опідзолені оглеєні (33г, 33д);

          темно-сірі опідзолені оглеєні грунти (45г, 46г, 45д, 46д);

          лучні та чорноземно-лучні грунти (134г, 134д);

          лучно-болотні грунти (141);

         болотні та торфувато-болотні грунти (141);

         торфово-болотні і торфовища низинні (145).

Орні угіддя району мають середні показники бонітування ґрунтів 27 балів, багаторічні насадження – 25, сіножаті – 12, пасовища – 7 балів.

Оптимізація землекористування пов’язана з проблемою екологічної доцільності використання еродованих грунтів різного ступеня змитості.