ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Віньковецький природно-сільськогосподарський район (0202066805)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 25 16218.14
Багаторічні насадження 25 35646.33
Сіножаті 16 3865.09
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Віньковецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР–5). До нього входять землі Віньковецького, Новоушицького, південно-східної частини Кам’янець-Подільського, більшої частини Деражнянського, східної частини Дунаєвецького, південнної частини Летичівського та землі  окремих сільських рад Ярмолинецького адміністративних районів.

Загальна площа Віньковецького району становить 387,5 тис. га, із них рілля – 190,0 тис. га, багаторічні насадження – 13,2, сіножаті – 14,5, пасовища – 18,0 тис. га.

Геоморфологічно район належить до придністровської частини Подільської височини. Загальні риси території району такі: а) рівномірний загальний нахил поверхні на південь, до Дністра; б) дещо більша, в порівнянні з центральною частиною області, лісистість території, яка в доагрокультурні часи досягла 70 %; в) значне поширення глибоких каньйоноподібних скелястих долин з вузькими заплавами і значним поздовжним ухилом русел; г) глибоке залягання кристалічного фундаменту (400-1000 м), перекритого досить повною серією палеозойських, мезозойських і кайнозойських відкладів. Абсолютні висоти становлять 310-350 м.

До річкових долин прив’язана густа сітка балок і ярів, а на обезліснених схилах, зайнятих орними землями, розвивається інтенсивна площинна ерозія. На значних площах цих земель грунтовий покрив змитий до корінних порід, на яких почали формуватись малопродуктивні дернові карбонатні грунти.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь району, що знаходяться на підвищених елементах рельєфу, поширені такі грунти:

ясно-сірі та сірі опідзолені грунти (29г);

темно-сірі опідзолені грунти (40г, 40д);

чорноземи опідзолені (41г, 41д);

чорноземи типові слабогумусовані (53д);

дернові карбонатні на елювії щільних карбонатних порід (97д).

На пониженнях різного рівня залягають такі грунти:

         ясно-сірі та сірі опідзолені оглеєні грунти (29д);

         темно-сірі опідзолені оглеєні грунти (40д);

         лучні та чорноземно-лучні на сучасному алювії (134в, 134г);

         торфовища низинні (150, 151).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 25 балів, багаторічні насадження - 25, сіножаті - 16, пасовища – 18 балів.

Загальний бал грунтів по ріллі – 25, згідно шкали агроекологічної оцінки якості сільськогосподарських земель це землі низької якості (VII клас якості).

Виходячи саме з цього, можна розробляти обгрунтовані рекомендації по їх поліпшенню та оптимізації. Грунти району мають низьку забезпеченість елементами живлення, не зовсім сприятливу реакцію грунтового середовища.

Підвищити продуктивність районованих сільськогосподарських культур можна шляхом внесення науково-обгрунтованих норм органічних та мінеральних добрив, впровадженням сидеральних культур. Особливу увагу в цьому районі потрібно приділяти розробці протиерозійних заходів та екологічній оптимізації земельних угідь.