ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Верховинський природно-сільськогосподарський район (0602032607)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 10 6893.18
Багаторічні насадження 4 5703.41
Сіножаті 11 2657.25
Пасовища 9 1752.84
Розподіл агрогруп по с/г району

Верховинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 07) знаходиться у західній частині Івано-Франківської області простягаючись з північного-заходу на південни-захід. Включає в себе землі Верховинського частково Надвірнянського, Богородчанського, Рожнятівського, Косівського та Долинського адміністративних районі. За природно-кліматичними умовами знаходиться в Карпатській гірській області – провінції - Карпати, Карпатсько гірсько-лісовому природно-сільськогосподарський округ. Територія ПСГР-07 знаходиться в Гірському агрокліматичному районі.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району складає 509,5  тис.га, з них: рілля –  6,4 тис. га, багаторічні насадження – 0,2 тис. га, сіножаті – 14,9 тис. га, пасовища – 15,9 тис га.

Структура грунтового покриву району вирізняється високою строкатістю.

Переважаючими грунтами є: буроземи, дерново-буроземні, підзолисто-буроземні, буроземно-підзолисті, гірсько-лугові та дерново-торф’янисті. Головним процесом грунтоутворення є кисле буроземоутворення, а супутніми- дерновий, підзолистий, глейовий, глейово-елювіальний. Багато гірських грунтів виділяють під пасовища, на деяких вирощують цінні сільськогосподарські культури. Але через складний рельєф, малу потужність профілю, кам’янистість вони в основному мало освоєні.