ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Верхньодніпровський природно-сільськогосподарський район (0302021206)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 44 29786.11
Багаторічні насадження 43 61311.69
Сіножаті 37 8938.01
Пасовища 36 7011.35
Розподіл агрогруп по с/г району

Верхньодніпровський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-06)

 Район знаходиться в північно-західній та центральній частинах Дніпропетровської області. В нього увійшли П’ятихатський, Криничанський, Дніпродзержинський, Дніпропетровський та Верхньодніпровський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 279,6 тис. га, в тому числі: ріллі –118,7 тис. га, багаторічних насаджень – 1,8 тис. га, сіножатей 1,9 тис. га, пасовищ – 21,3.

В геоморфологічному відношенні цей район знаходиться в межах Придніпровської височини Правобережної частини області.

Значна розчленованість височини долинами річок Саксагані, Сухої і Мокрої Сури та ін., а також ії прибалками, балками і ярами утворює багато вододілів, які надають місцевості хвилястого характеру. Яружно-балковасітка найбільший прояв знаходить вздовж р. Дніпро.

Геоморфологічна будова цього району вказує на наявність діючих процесів водної ерозії, яка проявляється в змиві і розмиві родючого шару ґрунту.

Ерозії в значній мірі зазнають ґрунти Солонянського району, де змитих ґрунтів понад 55%, у Верхньодніпровському - 49,4%.

В структурі ґрунтового покриву переважають чорноземи звичайні малогумусні, глибокі легко-, середньо- та важкосуглинкові, чорноземи звичайні малогумусні середньо- та важкосуглинкові та їх змиті різновидності.

Найбільш родючими ґрунтами даної групи є агрогрупи 59г, 59д, 59е, 60д, 60е, 121г, 121е, які віднесені в перелік особливо цінних ґрунтів провінції Степова Правобережна.

Гідроморфні ґрунти сформовані в умовах ґрунтового зволоження при глибині залягання ґрунтових вод 4-6 м, що пояснює їх розміщення на знижених елементах рельєфу – подах, терасах, долинах річок, днищах балок і широких улоговинах стоку.

Болотні ґрунти більшу частину року перезволожені, тому весь їх ґрунтовий профіль дуже оглеєний. Поширені на знижених елементах рельєфу. Більша частина площ з цими ґрунтами знаходяться під вигонами і сіножаттями.

Поліпшення ґрунтів досягається зниженням рівням підґрунтових вод. Переведення меліорації утворює умови для найбільш широкого їх використання під зернові і технічні культури