ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Валківський природно-сільськогосподарський район (0203116301)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 51 31923.25
Багаторічні насадження 46 65589.25
Сіножаті 24 5797.62
Пасовища 34 6621.83
Розподіл агрогруп по с/г району

Валківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) розташований у північно-західній частині Харківської області і включає землі Валківського, Богодухівського, Коломакського, Краснокутського, Нововодолазького, Золочівського і північної частини Красноградського адміністративних районів.

Загальна площа Валківського району становить 611,2 тис. га, із них рілля – 370,2, багаторічні насадження – 4,6, сіножаті – 18,7, пасовища – 40,1 тис. га.

Особливості геолого-геоморфологічної будови району пов’язані з його положенням на південно-західних відрогах Середньоросійської області пластово-денудаційних підвищених рівнин та у східній частині Полтавської рівнини.

У ландшафтній структурі району важливу роль відіграють рівнинно-хвилясті вододільні місцевості з потужними середньогумусними чорноземами і потужними середньогумусними вилугуваними чорноземами. Також розповсюджені хвилясті схилові місцевості з опідзоленими чорноземами і темно-сірими ґрунтами. Підпорядкована роль належить долинно-балковим місцевостям зі слабо- і середньозмитими опідзоленими чорноземами і темно-сірими опідзоленими ґрунтами.

Вузькою смугою вздовж річок розвиваються прирічкові яружно-балкові місцевості з сильно еродованими ґрунтами і діючими ярами. На заплавах і надзаплавних терасах нерідко зустрічаються урочища з чорноземно-лучними і лучно-солончакуватими ґрунтами. Зустрічаються зсувні цирки. Тут зосереджені основні байрачні широколистяні ліси.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок (Мерля, Уди та ін.) – давніми і сучасними алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:          ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові ґрунти (29е);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти (40е);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові ґрунти (41е);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкоглинисті ґрунти (41л);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові (53е);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкоглинисті (53л);

         чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові несолонцюваті і слабосолонцюваті (82е);

         чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані (92в);

         лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові ґрунти (134е).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 51 бал, багаторічні насадження - 46, сіножаті – 24, пасовища – 34 бали.

Регулювання ерозійних процесів в районі має важливе народногосподарське значення.