ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Турійсько-Ковельський природно-сільськогосподарський район (0101020704)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 25 19292.29
Багаторічні насадження 17 24239.5
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Турійсько-Ковельський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розташований у центральній частині Волинської області. До нього входять землі Рожищенського та частина земель Любомльського, Старовижівського, Ковельського, Турійського, Володимир-Волинського, Локачинського і Луцького адміністративних районів. На крайньому півдні Волинської області район включає землі окремих сільських рад Горохівського, Іваничівського і Локачинського адміністративних районів.

Загальна площа Турійсько-Ковельського району становить 499,7 тис. га, із них рілля - 196,8 тис. га, багаторічні насадження - 1,2, сіножаті - 49,4, пасовища - 65,1 тис. га.

Панівним видом місцевості даного району є плоскохвилясті супіщані і легкосуглинкові рівнини з близьким заляганням мергелів та крейди, які займають більше 60 % площі всього району. Тут сформувалися дерново-карбонатні грунти.

Значні площі (до 15 %) займають заплавні місцевості, які особливо розповсюджені у верхівях Турії і Стоходу.

Північна частина району характеризується більшою розчленованістю, де одиничні або витягнуті горби піднімаються на 30-40 м над прилеглими рівнинами і заболоченими котловинами. В основі горбів, що складені валунно-галечниковим матеріалом, як правило лежать підвищення корінних крейдових порід, які у багатьох місцях виходять на денну поверхню. Завдяки цьому тут багато карстових озер.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, давнім алювієм та елювієм карбонатних порід.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь превалюють дерново-підзолисті карбонатні ґрунти і дернові грунти.

         Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на піщаних відкладах (5г);

         дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти (29в);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені (145);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти (181в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 25 балів, багаторічні насадження - 17, сіножаті - 27, пасовища - 26 балів.