ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Царичанський природно-сільськогосподарський район (0303031201)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 51 34524.81
Багаторічні насадження 42 59885.84
Сіножаті 33 7971.74
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Царичанський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01)

Район знаходиться в північній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Петриківський та Царичанський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 159,4 тис.га, з них:, в тому числі: рілля –53,7 тис. га, багаторічних насаджень – 2,0 тис. га, сіножатей – 3,3 тис. га, пасовищ – 22,4.

Територія району знаходиться на лівому березі річки Дніпра. Ґрунтовий покрив представлений, переважно, дерновими ґрунтами, які розташовані в заплаві і на піщаних терасах річок Дніпра і Орелі. Ґрунтоутворюючими  породами є безкарбонатні піски. Дернові розвинені піщані і глинисто-піщані ґрунти характеризуються такими ознаками морфологічної будови: гумусовий горизонт від 0 до 10-20 см, перехідний горизонт від 10-20 до 40 см. Світле забарвлення свідчить про малу кількість гумусу (0,5-0,8%).

У зв'язку з незадовільними властивостями цих ґрунтів та розвитку дефляцій них процесів, раціонально їх використовувати під посадку лісу.

Лучні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах, відносяться до ґрунтів гігроморфного ряду.  Ґрунтові води знаходяться на глибині  у межах 0,5-2,0 м  від поверхні, а у чорноземо-лучних від 2 до 4 м, вони  піщаного і супіщаного механічного складу.

В ґрунтовому покриві району домінують дернові ґрунти, чорноземи звичайні мало- і середньогумусні, лучні, чорноземно-лучні, лучно-чорноземні, болотні ґрунти.

Особливо цінні ґрунти в цьому районі (агрогрупи 59г, 59д, 59е, 60г, 60е).

Малопродуктивні і деградовані ґрунти займають значні площі, серед яких переважають агрогрупи 66г, 66д, 67г, 67д, 141д, 141е, 143г, 143д!!, 143е!!.