ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Тростянецький природно-сільськогосподарський район (0203115907)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 40 27319.17
Багаторічні насадження 41 58459.98
Сіножаті 28 6763.9
Пасовища 24 4674.23
Розподіл агрогруп по с/г району

Тростянецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) розташований у східній частині Сумської області і включає землі Тростянецького, Охтирського, Краснопільського, Великописарівського, Сумського і Лебединського адміністративних районів.

Загальна площа Тростянецького району становить 499,9 тис. га, із них рілля – 235,6 тис. га, багаторічні насадження – 2,8, сіножаті - 25,7, пасовища – 37,6 тис. га.

Своєрідний вигляд району створюють хвилясті вододільні місцевості, які розчленовані порівняно неглибокими, широко розгалуженими і полого-схиловими балками. У верхівях балок і на їх схилах розвиваються чисельні короткі крутосхилові яри. В районі переважають байрачні широколистяні ліси, які займають до 25 % площ.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, давнім і сучасним алювієм.

У грунтовому покриві явно переважають опідзолені і потужні малогумусні чорноземи. На лесових терасах як правило поширені карбонатні варіанти цих грунтів. Праві високі обезлісені береги Псла, Ворскли та їх великих приток, а також розчленовані вододіли вкриті темно-сірими і сірими опідзоленими грунтами.

В районі відносно великі площі займають різні варіанти вододільних місцевостей. Серед них типові слабохвилясті міжбалкові рівнини з опідзоленими і потужними чорноземами, які найбільш сприятливі під посіви сільськогосподарських культур.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти (29д);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти (40в);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти (134д);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти (143).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 40 балів, багаторічні насадження - 41, сіножаті - 28, пасовища - 24 бали.