ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Трипільсько-Букринський природно-сільськогосподарський район (0202083209)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 42 28951.36
Багаторічні насадження 36 51330.72
Сіножаті 29 7005.46
Пасовища 22 4284.71
Розподіл агрогруп по с/г району

Трипільсько-Букринський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-9) знаходиться у вузькій смузі правобережжя Дніпра і включає землі Обухівського, Кагарлицького і Миронівського адміністративних районів.

Загальна площа Трипільсько-Букринського району становить 89,6 тис. га, із них рілля – 43,8 тис. га, багаторічні насадження – 0,4, сіножаті - 2,6, пасовища – 8,6 тис. га.

Геоморфологічно район знаходиться в межах найрозчленованішої частини Придніпровської височини. Горбистий ерозійний рельєф сприяє інтенсивному стоку, внаслідок чого створюються умови для розвитку ерозії. На розораних схилах розвиваються процеси змиву, на схилах долин і балок – яружна ерозія. Округ є одним із найураженіших водною ерозією у межах всієї України. Тут знаходяться найбільші в Україні яружно-балкові системи – Ржищівська і Росавська.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти (37г);

ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти (38г);

ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти (39г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти (41г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові (49г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові (50г);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові (51г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові (55г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові (56г);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові (57г);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (121г);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178г);

дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти (181г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 42 бали, багаторічні насадження - 36, сіножаті - 29, пасовища - 22 бали.

Виконання комплексу протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням. У придніпровській смузі, де ерозійні процеси ускладнюються розвитком зсувів на червоно-бурих і строкатих глинах, питання боротьби з ерозійними і зсувними явищами набуває важливого значення.