ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Тлумацький природно-сільськогосподарський район (0201052602)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 38 26194.09
Багаторічні насадження 27 38498.03
Сіножаті 28 6763.9
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Тлумацький  природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 02) знаходиться у східній частині Івано-Франківської області. Включає в себе землі Тлумацького та частково Тисменицького, Коломийського адміністративних районі. За природно-кліматичними умовами відноситься до зони Лісостепу – провінція - Західний Лісостеп, Середньо-Дністровський природно-сільськогосподарський округ.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 52,9 тис.га, з них: рілля –36,6 тис. га, багаторічні насадження – 0,4 тис. га, сіножаті – 2,5 тис. га, пасовища – 7,8.

Територія ПСГР-02 належить до Надністрянського лівобережного агрокліматичного району. Середня тривалість безморозного періоду 155-170 днів, вегетаційного 205-215 днів. Весняні приморозки припиняються в основному в третій декаді квітня. Останні приморозки настають у третій декаді вересня. В даному агрокліматичному районі часто бувають м’які зими з відлигами і нестійким сніговим покривом. Висота снігового покриву в середньому за декаду становить 10-15 см. Характерною особливістю рельєфу є чергування гряд з міжгрядовими пониженнями і балками, а також наявність карстрових форм рельєфу.

Структура грунтового покриву представлена сірими, темно-сірими ґрунтами, чорноземами опідзоленими глеюватими та чорноземами мало- та середньогумусними. В межах кожної генетичної групи ґрунтові відміни різняться між собою за гранулометричним складом, оглеєнням, змитістю. В пониженнях, в днищах балок розвинуті лучно-чорноземні, лучні, торфо-болотні ґрунти. Також поширені ерозійно деградовані ґрунти та виходи корінних порід.