ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Тетіївсько-Богуславський природно-сільськогосподарський район (0202073210)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 44 30330
Багаторічні насадження 41 58459.99
Сіножаті 31 7488.6
Пасовища 23 4479.47
Розподіл агрогруп по с/г району

Тетіївсько-Богуславський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-10) знаходиться у південній частині Київської області і включає землі Тетіївського, Богуславського, Володарського, Сквирського і Ставищанського адміністративних районів.

Загальна площа Тетіївсько-Богуславського району становить 174,3 тис. га, із них рілля – 87,9 тис. га, багаторічні насадження – , сіножаті - 3,2, пасовища – 7,8 тис. га.

Основні риси природи району визначаються його положенням на північно-східній окраїні Українського кристалічно го масиву. Геотектонічна структура відобразилась на формуванні долин річок і сприяла інтенсивному розчленуванню правобережжя річки Рось. Високе правобережжя розчленоване ярами і балками. На лівому березі добре виражені заплава і дві надзаплавні тераси.

Ландшафти району розвивалися під впливом багатократного переформування долинно-балкової мережі. Це створило різноманітні форми рельєфу і різновікові ділянки долин річок і балок. Горбисті межиріччя найбільшої висоти досягають поблизу села Круті Горби (273 м). Відносні перепади висот складають 60-80 м. Характерна наявність ізольованих масивів чи горбів округлої форми. Повсюдно переважають схили крутизною 20-30°.

Місцевості рівнинних межиріч з глибикими малогумусними чорноземами являють собою давньостепові простори, які суцільно розорані. Лісова рослинність зустрічається лише в долинних місцевостях. Ліси представлені грудами, а також дубравами, головним чином з переважанням дуба і граба.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, а також давніми алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані і легкосуглинкові ґрунти (29в, 29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (37г, 37д);

ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (38г, 38д);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (40г, 40д);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (41г, 41д);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (49г, 49д);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (50г, 50д);

чорноземи типові слабогумусовані супіщані, легкосуглинкові і середньосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52в, 52г, 52д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові і середньосуглинкові (53г, 53д);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (55г, 55д);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (56г, 56д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (121г, 121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (133г, 133д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 44 бали, багаторічні насадження - 41, сіножаті - 31, пасовища - 23 бали.