ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Тернопільський природно-сільськогосподарський район (0201036103)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 44 28901.92
Багаторічні насадження 44 62737.54
Сіножаті 31 7488.6
Пасовища 33 6427.07
Розподіл агрогруп по с/г району

Тернопільський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-03) знаходиться в центральній частині Тернопільської області і займає територію Зборівського, Збаразького, Козівського, Бучацького, Чортківського, Підгаєцького, Теребовлянського і Тернопільського, Монастириського адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 390,5  тис.га, з них: рілля –  262,9 тис. га, багаторічні насадження – 0,6 тис. га, сіножаті – 7,5 тис. га, пасовища – 11,8 тис. га.   

Грунтовий покрив земельно-оціночного району визначається великою строкатістю. В структурі грунтового покриву переважають опідзолені грунтові відміни, на лівому березі р. Інезка переважають чорноземи глибокі малогумусні карбонатні і вилугувані середньосуглинкові.

Слабозмиті відміни цих грунтів складають 38,1-66,6%, у вилугуваних  відмінах 5,0%.

В межах району є ділянки з різним механічним складом. В північній частині крупнопилувато-легкосуглинкові та супіщані, в центральній частині – середньосуглинкові та важкосуглинкові на півдні.

Опідзолені чорноземи – це, в цілому, грунти порівняно високої природної родючості. Дещо вона знижена у супіщаних відмін.

Опідзолені оглеєні грунти досить поширені в природно-сільськогосподарському районі 03, приурочені до плато і схилів у місцях де грунтові води  залягають неглибоко. Ґрунтотворними породами цих грунтів служать оглеєні леси і лесовидні суглинки. Специфічний водно-повітряний режим оглеєних грунтів сприяє збільшенню гумусованості,  в порівнянні з неоглеєними аналогами. Посадки багаторічних кладових культур слід уникати, якщо грунтові води знаходяться на глибні менше  2 м.

Реградовані і чорноземи глибокі досить поширені на лівому березі р. Інезка. Район суцільного поширення цих грунтів  характеризується, переважно, спокійним рельєфом.

Балки неглибоко врізані в плато і не мають протяжних крутих схилів. Тому серед змитих грунтів переважають слабо змиті.

Ця група грунтів характеризується високою природною родючістю, обумовленою їх порівняно сприятливими фізико-хімічними і водно-фізичними властивостями та відносно високою забезпеченістю поживними речовинами.

Лучні грунти на делювіальних та алювіальних відкладах приурочені до річкових заплав, днищ балок, та знижень на плато і терасах. Сформувались в умовах постійного, інколи, надмірного зволоження грунтовими водами.

Лучно-болотні і торфовища низинні утворилися в заплаві річок, зустрічаються самостійно або в поєднанні з іншими грунтами.

Осушені болотні грунти з успіхом можуть використовувались під багаторічні  трави,  овочеві і кормові культури під ярі зернові.