ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Теофіпольсько-Ярмолинецький природно-сільськогосподарський район (0202076807)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 63 40869.7
Багаторічні насадження 56 79847.78
Сіножаті 35 8454.88
Пасовища 41 7985.14
Розподіл агрогруп по с/г району

Теофіпільсько-Ярмолинецький природно-сільськогосподарський район (ПСГР–7). До нього входять землі Волочиського, більшої частини Ярмолинецького, південної частини Білогірського, північної частини Городоцького та землі окремих сільських рад Хмельницького адміністративних районів.

Загальна площа Теофіпольсько-Ярмолинецького району  становить 396,2 тис. га, із них рілля – 278,0 тис. га, багаторічні насадженння – 3,0, сіножаті – 27,9, пасовища – 13,0 тис. га.

Геоморфологічно район знаходиться в центральній частині Подільської височини, зокрема, в межах Верхньобузької височини. Домінуючі абсолютні висоти – 360-380 м. Ця територія є вододілом між басейнами Горині та Дністра. Тут знаходиться витік р. Південний Буг. В ландшафтній структурі цього району поєднуються невеликі площі широколистяних лісів з лісостеповими і лучно-степовими природно-територіальними комплексами. Тут поширена малорозчленована слабохвиляста лесова підвищена рівнина з чорноземами типовими і опідзоленими, давніми і сучасними улуговинами стоку, долинами з пологими схилами. Лучно-степові ландшафти (минулі) тепер мають високий ступінь землеробського освоєння (75-85 %). Острівне поширення мають розчленовані місцевості з дібровами на сірих лісових грунтах.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь району, що знаходяться на підвищених елементах рельєфу, поширені такі грунти:

сірі опідзолені грунти (29д);

темно-сірі опідзолені грунти (40д).

чорноземи опідзолені (41д);

чорноземи реградовані (41д);

чорноземи типові глибокі некарбонатні і карбонатні на лесах (53д);

чорноземи карбонатні на елювії щільних карбонатних порід (95д);

чорноземи на щільних глинах (95д).

На пониженнях різного рівня залягають такі грунти:

лучно-чорноземні грунти (121д);

лучні та чорноземно-лучні грунти (134д);

торфовища низинні (150, 151).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 63 бали, багаторічні насадження - 56, сіножаті - 35, пасовища – 41 бал.

Загальний бал грунтів по ріллі – 63. Згідно шкали агроекологічної оцінки якості  сільськогосподарських земель – це IV клас земель – високоякісні землі.

Грунти добре забезпечені елементами живлення і продуктивною вологою, мають сприятливі фізико-хімічні, водно-фізичні властивості. Про те застосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур з внесенням науково-обгрунтованих норм огранічних та мінеральних добрив (особливо, мікродобрив), більш поширеним впровадженням сидеральних культур. В місцях з досить складним рельєфом повинні постійно проводитись протиерозійні заходи та екологічна оптимізація земельних угідь.