ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Тальнівський природно-сільськогосподарський район (0202077108)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 57 35164.6
Багаторічні насадження 53 75570.22
Сіножаті 32 7730.17
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Тальнівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-8) розташований на півдні західної частини Черкаської області. До нього входять землі Катеринопільського, більшої частини Тальнівського, південної частини Уманського і землі окремих сільських рад Шполянського адміністративних районів.

Загальна площа Тальнівського району становить 226,5 тис. га, із них рілля - 169,4 тис. га, багаторічні насадження - 2,0, сіножаті - 2,3, пасовища - 4,6 тис. га.

Район знаходиться у межиріччі Південного Бугу та його приток – Синиці й Синюхи з Ятранню. Поверхня має висоти від 200 до 250-265 м. Річкові долини врізані на глибину 60-80 м. Гідрографічна мережа представлена нижніми течіями Гнилого і Гірського Тікичу, верхньою течією Синюхи, річками Ятрань, Синиця та їхніми притоками.

Характерною особливістю ландшафтної структури району є складне поєднання вододільних місцевостей із типовими чорноземами і сильнохвилястих місцевостей з опідзоленими чорноземами й темно-сірими опідзоленими ґрунтами. Схили вододільних просторів, річкових долин і балок, порізані промоїнами і діючими ярами. Яружно-балкові дуже еродовані місцевості становлять близько 25 % площі району. Нерідко на схилах долин відслонюються кристалічні породи.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають чорноземи типові і темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові ґрунти (29е);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти (40е);

         чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові ґрунти (41е);

         чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові (53е);

         чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані (92в);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові (133г);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (133д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 57 балів, багаторічні насадження - 53, сіножаті - 32, пасовища – 32 бали.

Серед деградованих і малородючих ґрунтів орних земель найбільше представлені змиті ґрунтти. Розвиток ерозійних процесів завдає великих збитків сільському господарству. Виконання комплексу протиерозійних заходів є невідкладним першочерговим завданням.