ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Старосільський природно-сільськогосподарський район (0101015607)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 13 9884.24
Багаторічні насадження 5 4277.56
Сіножаті 15 3623.51
Пасовища 10 1947.59
Розподіл агрогруп по с/г району

Старосільський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) розташований у північно-східній частині Рівненської області і включає землі північної частини Рокитнівського та Дубровицького адміністративних районів.

Загальна площа Старосільського району становить 212,7 тис. га, із них рілля - 11,6 тис. га, багаторічні насадження – 0,1, сіножаті – 9,0, пасовища – 5,5 тис. га.

Це найбільш заболочена частина не тільки у Волинському Поліссі, але і в цілому в Українському Поліссі: болота займають тут 20 % площі, а в багатьох місцях значно більше. Саме в цьому районі розповсюджені не тільки гіпновоосокові, але і сфагнові, верхові болота. Більша частина району вкрита заболоченими, переважно сосновими лісами, тоді як природні луки займають ледве 15-18 % загальної площі угідь. Це найменш заселений район, і орні землі займають тут в середньому 5-6 % угідь і тільки поблизу річок відсоток орних земель збільшується до 12-15.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, давнім і сучасним алювієм.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають торфо-болотні грунти й торфовища, дерново підзолисті грунти, дернові і лучні та лучно-болотні. На орних угіддях домінують торфо-болотні грунти й торфовища, дерново-підзолисті грунти, дернові та лучно-болотні грунти. Питома вага інших грунтів незначна. Особливо цінні грунти орних угідь становлять 8,7 %.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені (147);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         торфові ґрунти верхових та перехідних боліт (158).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 13 балів, багаторічні насадження - 5, сіножаті - 15, пасовища – 10 балів.

Деградовані і малородючі ґрунти орних земель представлені перезволоженими заболоченими грунтами, болотними мінеральними й органічними грунтами і грунтами легкого гранулометричного складу. Оптимізація землекористування пов’язана, передусім, із забезпеченням екологічно доцільного використання перезволожених та заболочених грунтів, а також болотних мінеральних й органічних грунтів орних угідь.