ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Старокостянтинівський природно-сільськогосподарський район (0202076804)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 50 32436.27
Багаторічні насадження 43 61311.69
Сіножаті 30 7247.04
Пасовища 33 6427.07
Розподіл агрогруп по с/г району

Староконстянтинівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4). До нього входять землі Старосинявського, більшої частини Староконстянтинівського, Хмельницького, Красилівського, південної частини Ізяславського та  землі окремих сільських рад Деражнянського, Полонського, Теофіпольського, Шепетівського і Ярмолинецького адміністративних районів.

Загальна площа Старокостянтинівського району становить 507,9 тис. га, із них  рілля - 303,1 тис. га, багаторічні насадження – 3,9, сіножаті – 30,8, пасовища – 16,4 тис. га.

Геоморфологічно район знаходиться в центральній частині Подільської височини (абсолютні висоти знаходяться в межах від 310 до 380 м).

Ландшафти району поєднують в собі чергування рівнинних територій (особливо, в межах Старосинявського адміністративного району) з горбистими ділянками.

На рівнинних територіях в доагрокультурні часи був лучний високотравний степ, під яким утворились чорноземи типові глибокі – найродючіша відміна чорноземних грунтів області. Тут дуже мало лісів.

На територіях з горбисто-балковим рельєфом збереглися невеликі масиви лісів, які займали у минулому значні площі. Тут поширений комплекс опідзолених грунтів: сірих, темно-сірих та чорноземів.

У структурі грунтового покриву сільськогосподарських угідь району, що знаходяться на підвищених елементах рельєфу, поширені такі грунти:

ясно-сірі та сірі опідзолені грунти (29г);

темно-сірі опідзолені грунти (40г, 40д);

чорноземи опідзолені (41г, 41д);

чорноземи вилуговані (53г, 53д);

чорноземи типові (53г, 53д).

чорноземи типові карбонатні (53г, 53д);

чорноземи карбонатні на елювії щільних карбонатних порід (95д).

На пониженнях різного рівня залягають такі грунти:

чорноземи опідзолені оглеєні (46г, 46д);

лучні та чорноземно-лучні на дочетвертинних глинах (134г, 134д);

лучні та чорноземно-лучні грунти на давньому алювії (134в);

торфовища низинні (150, 151).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 50 балів, багаторічні насадження – 43, сіножаті - 30, пасовища – 33 бали.

Загальний бал грунтів по ріллі – 50. Згідно шкали агроекологічної оцінки якості сільськогосподарських земель це VI клас земель – землі середньої якості. Виходячи з цього, можна розробляти обгрунтовані рекомендації щодо їх поліпшення та оптимізації поживного режиму грунтів. Загалом грунти району мають помірну забезпеченість елементами живлення, що вимагає застосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур з внесенням науково-обгрунтованих норм органічних та мінеральних добрив (особливо, мікродобрив), більш поширеним впровадженням сидеральних культур. В місцях з досить складним рельєфом повинні постійно впроваджуватись протиерозійні заходи та екологічна оптимізація земельних угідь.