ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Сокирнянський природно-сільськогосподарський район (0201057302)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 41 25521.56
Багаторічні насадження 33 47053.16
Сіножаті 21 5072.92
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Сокирянський    природно-сільськогосподарський район (ПСГР-02)

Сокирянський вододільний лісостеповий район займає крайню північно-східну частину описуваної області з переважаючими абсолют­ними висотами близько 250 м.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 75,6 тис. га, з них: рілля - 29,6 тис. га, багаторічних насаджень - 4,0 тис. га, сіножатей - 1,6 тис. га, пасовищ - 1,6 тис. га.

Саме в цьому районі вододіл між ба­сейнами Пруту та Дністра проходить на відстані 10—15 км від Дністра і на 45—50 км від Пруту.

Абсолютні висоти русла Дністра в цьому районі 60—65 м, отже, вріз долини цієї ріки перевищує 150 м, а місцями досягає 200 м, тобто максимальних значень глибини врізу в Подільсько-Молдавській частині течії Дністра.

Таким чином, першою природною особливістю Сокирянського району є глибока каньйоноподібна долина Дністра. Другою особливістю цього району є те, що саме в цьому районі виходять у долині Дністра єдині в Чернівецькій області поклади дуже давніх, докембрійських порід, вік яких перевищує 2 млрд. років.

Незважаючи на близькість глибокої долини Дністра, Прут-Дніст­ровський вододіл в цьому районі мало розчленований долинами, бал­ками і ярами, які з’являються лише на невеликих (1-3 км) відстанях від дністровських крутосхилів. Тому переважна більшість території району зайнята природними комплексами плоских та злегка хвилястих межиріч, вкритих у минулому широколистяними лісами (дібровами), рештки яких в зміненому вигляді, поширені й досі у цьому природному районі.

Переважаючими ґрунтами тут є сірі опідзолені, а на більш спадистих схилах ясно-сірі опідзолені ґрунти, середньосуглинкові та легкоглинисті грунти.

Для даного природно-сільськогосподарського району характерна різноманітність опідзолених грунтів, незадовільним фізико-хімічними показниками характеризуються ясно-сірі опідзолені грунти. У сірих опідзолених грунтах помітне зростання кількості гумусу. Суми увібраних основ, ступеня насиченості. Для цих грунтів характерна низьке забезпечення рухомими формами фосфору. Для підвищення родючості опідзолених грунтів має створення глибокого окультуреного орного комплексу, що ведення вапнування грунтів.

Опідзолені грунти під вирощування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, які рекомендовані для вирощування у даному районі.