ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Софіївсько-Томаківський природно-сільськогосподарський район (0302021208)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 39 26401.32
Багаторічні насадження 36 51330.72
Сіножаті 24 5797.63
Пасовища 30 5842.79
Розподіл агрогруп по с/г району

Софіївсько-Томакіївський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-08)

 Район знаходиться в південно-західній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Нікопольський,Широківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський та Криворізький адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 553,4 тис. га, в тому числі: ріллі –302,9 тис. га, багаторічних насаджень – 11,6 тис. га, сіножатей – 0,6 тис. га, пасовищ – 34,9.

Софіївсько-Томакіївський природно-сільськогосподарський район  включає III – південний посушливий, дуже теплий район. Сума температур вище 10º - 3100-3200º при середньорічній температурі 8,8ºС і найменшою кількістю опадів (375 мм). Тривалість періоду з температурою вище 10ºС дорівнює 165-175 дням, безморозного -180 дням. За вегетаційний період близько 240 мм опадів.

Забезпеченність ґрунтів області продуктивною вологою для рослин середня.

Затримання і зберігання вологи в ґрунті досягається додержанням агротехнічних прийомів, протиерозійних заходів, організація ґрунтозахисних сівозмін, залуження та інші, які проводяться разом з меліоративними і гідротехнічними заходами.

Процеси ерозії середнього та сильного ступеня розвитку поширені, в основному, на схилах долин річок Інгулець, Камянки, Безавлука, Томвківки і великих балок.

На відміну від району Придніпровської височини вододіли тут широкі від 5 до 12 км, плато їх плоскі, завширшки 4-6 км, схили значно вужчі.

Територія району знаходиться в зоні переходу чорноземів звичайних малогумусних неглибоких легкоглинистих до чорноземів південних малогумусних важкосуглинкових і легкоглинистих.

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкоглинисті та їх змиті відміни займають значну площу в структурі ґрунтового покриву і характеризуються відносно високої радючості. Глибина гумусових горизонтів досягає 60-85 см дає можливість поглиблення одного шару під технічні культури.

Чорноземи південні малогумусні за умовами рельєфу поширені на всіх елементах вододілів.

Незмиті поширені на вододільних плато і схилах до 1-2º і в подовій рівнині. Вони характеризуються глибиною гумусового горизонту 30-35 см.

Агрохімічні показники підвищенних чорноземів близько до чорноземів звичайних.

Для одержання високих врожаїв сільськогосподарські культури першочергове значення мають агротехнічні  заходи спрямовані на затримання і збереження вологи в ґрунті, а також зрошення і внесення добрив.

Гідроморфні ґрунти переважно формуються в умовах засолення підґрунтових вод, рівень яких знаходиться на глибині 1,2-2,0 м.

Після зниження рівня підґрунтових вод і проведення культуротехнічних заходів ці ґрунти будуть придатні під випаси і сіножаті, а також для вирощування овочевих культур.

Особливо цінні групи ґрунтів  в даному районі - агрогрупи 60г, 60д, 61д, 121г, 121е, 121д.

Малопродуктивні і деградовані ґрунти агрогрупи 90л, 98в, 98г, 138е, 138л, 139е, 139л, 140д, 140е, 140л, 141, 143