ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Словянський природно-сільськогосподарський район (0303041401)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 40 25442.99
Багаторічні насадження 37 47053.15
Сіножаті 25 6039.19
Пасовища 25 4868.99
Розподіл агрогруп по с/г району

Слав’янський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01) знаходиться в північній частині Донецької області. В нього увійшли Слав’янський, Лиманський адміністративні райони та північна частина Константинівського і Артемівського  районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 426,3 тис.га, з них: рілля – 201,6 тис.га,  багаторічні насадження – 5,6 тис.га,  сіножаті – 6,0 тис.га, пасовища – 4,5 тис.га.

В геоморфологічному відношенні цей район знаходиться в межах південної частини Високого Задонців’я та Низького Задонців’я – це область поширення давніх пліоценових терас, дуже змінених процесами денудації. Навпіл розділена р.Сіверський Донець на ліву терасову слабо розчленовану долинно-балковою мережею рівнину та праву – припідняту добре розчленовану гідрографічною мережею рівнину.

В будові долини р.Сіверський Донець виділяються заплава та три надзаплавні тераси. Заплава плоско рівнинна із добре виявленим мікрорельєфом (гриви, западини). Значно поширені тут озера-стариці, які утворилися внаслідок міграції русла. Перша  надзаплава  (борова  тераса) – це область поширення пісків з еоловими формами рельєфу (бугри, дюни, котловини видування, піщані гриви), однолесова тераса плоскорівнинна, інколи занесена піском.

Територія району має помірне зволоження, середня кількість опадів (477 мм) з гідротермічним коефіцієнтом – 0,9, найбільше їх випадає в червні-липні, а найменше в лютому.

Серед грунтотворчих порід в районі домінують лесові породи, сучасні та давньоалювіальні відклади.

Грунтових води в межах цього району знаходяться, переважно, глибше 6 м і на процеси грунтотворення не впливають. В долинах річок та днищах балок глибина їх коливається від 0,5 до 1,5 м, що призводить до різного ступеня перезволоження грунтів.

В рослинному покрові переважає перій пустинний, тонконіг, житняк, чебрець, перстач піщаний. На вологих місцях  добре  розвивається  осока, очерет, рогіз, іван-чай, кінський щавель, Вздовж річищ поширені заплавні ліси з зарослями вільхи, осоки, тополі, береста. На пісках борової тераси ростуть соснові ліси.

В грунтовому покрові природно-сільськогосподарського району домінують чорноземи звичайні мало і середньогумусні важко суглинкові і легко глинисті (агрогрупи 58е, 58л, 59е, 59л). примітивні малопродуктивні дернові слабо і малорозвинені  глинисто-піщані грунти (агрогрупи 1б, 2б), піски слабо задерновані слабогумусовані і негумусовані (агрогрупи 1а, 1б). Грунти (агровиробничі 58е, 58л, 59л) характеризуються високою родючістю, потужність гумусових горизонтів в них становить 60-70 см, вміст гумусу 4,5-6,5%. Вони добре забезпечені поживними речовинами, мають нейтральну кислотність. У зв’язку з недостачею вологи, особливо у весняно-літній період, грунти пересихають, рослинний покрив вигорає.

Грунти (агровиробничі групи 1а, 1б, 2б) мають дуже низьку родючість, потужність гумусових горизонтів становить 10-20 см, вміст гумусу 0,5-1,5%, слабо забезпечені поживними речовинами, мають нейтральну кислотність. У зв’язку з недостачею вологи, особливо у весняно-літній період, ці грунти пересихають.

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому природно-сільськогосподарському районі 58д, 58е, 58л, 59л. Малопродуктивні і деградовані грунти займають значну частину території району, серед них переважають агрогрупи 1б, 1в, 1г, 1е,  66е, 66л, 67е, 67л.

Рілля займає у цьому районі біля 90%. В структурі посівних площ переважають зернові культури, кукурудза на зерно, соняшник і цукрові буряки.

Основними рекомендаціями щодо підвищення родючості грунтів є зрошення,   внесення  органічних   мінеральних   добрив,    а   також   проведення протидефляційних заходів боротьби з вітровою ерозією і площинним змивом грунтів.