ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Сквирський природно-сільськогосподарський район (0202073207)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 55 37912.5
Багаторічні насадження 49 69866.81
Сіножаті 33 7971.73
Пасовища 30 5842.79
Розподіл агрогруп по с/г району

Сквирський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) знаходиться у південно-західній частині Київської області і включає землі Сквирського, Володарського, Тетіївського, Рокитнянського, Ставищанського, Таращанського і Білоцерківського адміністративних районів.

Загальна площа Сквирського району становить 357,9 тис. га, із них рілля – 260,5 тис. га, багаторічні насадження – 2,4, сіножаті - 7,1, пасовища – 10,0 тис. га.

Абсолютні висоти полого-випуклих межиріч змінюються в межах 230-250 м. В районі найбільш розповсюджені місцевості водно-льодовикової і льодовикової лесових рівнин. Ці вододільно-рівнинні місцевості розчленовані долинами і балками. Русла річок місцями врізані в кристалічні породи, на таких ділянках утворюються урочища обривчастих скалистих схилів. По долинах річок створено багато штучних водоймищ.

Вся прироська частина району характеризується великими плоскорівнинними межирічними просторами з розвитком потужних малогумусних чорноземів.

Менш розповсюджений ландшафт долинний з місцевостями долинно-балковими, давніх водно-льодовикових долин і пологих дренованих схилів. В межах цих місцевостей переважають темно-сірі і сірі грунти з ділянками світло-сірих на більш розчленованих схилах. Пологі схили долин і балок вкриті опідзоленими чорноземами.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, на окремих ділянках – давніми алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (37г, 37д);

ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (38г, 38д);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові і середньосуглинкові ґрунти (40г, 40д);

темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові і середньосуглинкові (45г, 45д);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (49г, 49д);

темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові і середнь осуглинкові (50г, 50д);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові і середньосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г, 52д);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові і середньосуглинкові (53г, 53д);

чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові і середньосуглинкові (55г, 55д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (121г, 121д);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові і середньосуглинкові (133г, 133д);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

дернові глибокі неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (176в);

дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178г);

дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 55 балів, багаторічні насадження - 49, сіножаті - 33, пасовища - 30 балів.