ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Скадовський природно-сільськогосподарський район (0501016505)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 29 20786.56
Багаторічні насадження 25 35646.33
Сіножаті 19 4589.79
Пасовища 20 3895.19
Розподіл агрогруп по с/г району

Скадовський  природно-сільськогосподарський район (ПСГР - 05) знаходиться на півдні Херсонської області і включає південну частину  Голопристанського, Цюрупинського, Каховського районів і повністю Скадовський район.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 570,0 тис. га, з них: рілля – 233,2 тис. га, багаторічні насадження – 0,8 тис. га, сіножаті – 1,7 тис. га, пасовища – 29,6 тис. га.

Клімат цього району  помірно-континентальний із порівняно м'якою зимою (середні температури зимових місяців -1,9-3,2°С) та жарким і довгим літом (середні температури +21,8-22,8°С, максимальні – більше 40°С). Середньорічна температура дорівнює 9,3-9,8°С і має стійку тенденцію до підвищення. Середня багаторічна кількість опадів по району 394 мм, але в останнє десятиріччя кількість опадів збільшується. Переважна кількість опадів випадає влітку у вигляді злив, взимку сніговий покрив нестійкий. В останні роки у зв’язку із зміною клімату, сніговий покрив практично відсутній. Клімату району притаманні літні суховії – потужні вітри (більше 5 м/с) при низькій вологості (менше 30%), та високих температурах (вище 25°С). Такі вітри негативно впливають на розвиток сільськогосподарських культур.

В геоморфологічному відношенні природно-сільськогосподарський район знаходиться в межах Причорноморської низовини, переважно в пониззі Дніпра, і примикає до Джарилгацької затоки.

Грунтовий покрив району представлений здебільшого чорноземами осолоділими, темно-каштановими і каштановими солонцюватими грунтами і їх комплексами з солонцями, дерновими піщаними грунтами, солонцями і солончаками. Грунти характеризуються легким механічним складом, значною водопроникністю і дуже низькою – на сильносолонцюватих грунтах та солонцях.  На зрошуваних грунтах відзначається наявність вторинно осолонцьованих грунтів – засолення та підтоплення, що зумовлює погіршення фізичних властивостей грунту.

Особливо цінні грунти в цьому районі 71д, 71е, 107д, 107е.

Серед малопродуктивних і деградованих грунтів найбільш поширені агрогрупи 113г, 113д, 164д, 164е, 175б, 215а.