ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Синельниківсько-Покровський природно-сільськогосподарський район (0303031205)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 43 29109.15
Багаторічні насадження 39 55608.28
Сіножаті 34 8213.31
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Синельниківсько-Покровський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-05)

 Район знаходиться в південно-східній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Сінельниковий, Василівський, Межівський, Дніпропетровського та східна частина Покровського адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району складає 584,0 тис. га, в тому числі: ріллі – 402,9 тис. га, багаторічних насаджень – 9,0 тис. га, сіножатей – 2,0 тис. га, пасовищ – 51,6.

Даний район займає частину  Гуляйпільського плато, що є частиною  частиною Запорізької внутрішньої низовини і простягається на схід від границі з Донецькою і на південь із Запорізькою областями.

В межах району ясно помітна яружно-балкова сітка на схилах річок Вовча, Солона, Терси.

Воднї ерозії зазнають в Синельниківському районі понад  45%, у Василівському – 30,1%, Покровському – 22,2%, Межівському – 21,8%, у східній частині Дніпропетровського району близько 40% ґрунтів від загальної площі сільськогосподарських угідь.

Вітрова ерозія легких ґрунтів помічається тут на загальному схилі долини р. Дніпро і на боровій терасі р. Самара.

В ґрунтовому покриві переважають чорноземи звичайні мало- і середньогумусні, легкоглинисті. Вони займають всі елементи вододілів, схили балок. На вододільних плато розміщені незмиті ґрунти на схилах та їх змиті відміни.

 Механічний склад ґрунтів від важкосуглинковий до легкоглинистий, з переважанням в його фракціях часток пилу (від 0,05 до 0,001 мм).

Чорноземи звичайні малогумусні – вміст гумусу 4,5-5,2%, в середньогумусних, важкосуглинкових і легкоглинистих – 6,0-6,4% .

Чорноземні глинисто-піщані ґрунти та супіщані ґрунти розміщені в схилах терасах річок Дніпра,  Орелі і Вовчої. Кількість гумусу в чорноземах  піщаних і супіщаних порівняно низька 1,0-1,9%. Крім того, ці ґрунти       зазнають впливу вітрової ерозії, в процесі якої з одного шару гумусового горизонту постійно видуваються родючі частки, а перевіюваний пісок «засікає» рослин. Для підвищення родючості глинисто- піщаних і супіщани чорноземних ґрунтів основними заходами вважаються: боротьба з вітровою ерозією- впровадження куліс висостеблових  рослин, або знищення стерні, садіння лісосмуг; внесення органічних і мінеральних добрив.

Лучні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах поширені в заплавах, долинах і на терасах річок з заляганням підґрунтових вод від 0,5 до 2,0 м від поверхні.

Для чорноземно-лучних ґрунтів характерний  більш високий рівень залягання ґрунтових вод (2-4 м). Чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти і чорноземно-лучні глибоко- середньо- і сильносолонцюваті близькі до вище охарактеризованих, відрізняються більш близьким заляганням рівнем засолених  підґрунтових вод (2-3 м).

Особливо цінні ґрунти в даному районі - агрогрупи 59е, 59л, 60г, 60д, 60е, 60л, 121г, 121д, 121е, 121л.

Малопродуктивні і деградовані ґрунти - агрогрупи 67г, 67д, 87е, 88л, 88е, 89а, 90л, 90е, 92а, 92б, 92в, 139е, 140е, 140л, 140е, 141, 143, 160е, 160л, 163е, 163л.

Комплекс заходів по підвищенню врожайності сільськогосподарських культур включають в себе агротехнічні заходи, агромеліоративні та найпростіші гідротехнічні заходи, організаційно-господарські заходи.