ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Шосткинський природно-сільськогосподарський район (0103055902)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 18 12293.63
Багаторічні насадження 14 19961.94
Сіножаті 18 4348.22
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Шосткинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-2) прилягає до Середино-Будського природно-сільськогосподарського району з півдня, складається з двох відокремлених масивів і включає землі Шосткінського, Ямпільського, Кролевецького і Конотопського адміністративних районів.

Загальна площа Шосткинського району становить 232,8 тис. га, із них рілля – 97,0 тис. га, багаторічні насадження – 1,7, сіножаті - 19,9, пасовища – 12,7 тис. га.

На заході район звивистою лінією обмежений терасами річки Десна. Абсолютні відмітки тут становлять 180-200 м, у східній частині району вони підвищуються до 235-240 м.

Рельєф району рівнинний, акумулятивно-ерозійний – типовий для Полісся. Основна форма рельєфу, яка створена тут льодовиковою акумуляцією, - моренно-зандрова рівнина.

Моренно-зандрова рівнина густо прорізана річковими долинами. Головні річки – притоки Десни (Знобовка, Бичиха, Івотка, Шостка) мають 2-4 тераси. В районі багато дрібних озер, які зустрічаються на терасах і особливо в заплавах річок.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами, прісноводними суглинками, давнім і сучасним алювієм, фрагментарно – лесами і лесовидними породами.

Переважаючі грунти району – дерново-підзолисті (середньо-, сильно- і слабопідзолисті). Схили вододілів зайняті еродованими грунтами. У знижених елементах рельєфу поширені лучні, лучно-болотні і торф’янисті грунти. Окремими невеликими масивами зустрічаються сірі лісові грунти на межі з Лісостепом.

В недалекому минулому весь район було вкрито хвойно-широколистяними лісами. Великі простори лісів вирубані і зайняті сільськогосподарськими угіддями. Під лісами зайнято 30 % у північній та західній частих району і близько 20 % - у південно-східній. Ліси розташовані окремими великими масивами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти (5г);

         дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

         дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на супіщаних відкладах (8г);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти (14г);

         ясно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти (29г);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178в).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 18 балів, багаторічні насадження - 14, сіножаті - 18, пасовища - 18 балів.