ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Середнянсько-Королівський природно-сільськогосподарський район (0603042102)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 30 20136.86
Багаторічні насадження 20 28517.06
Сіножаті 28 6763.9
Пасовища 26 5063.75
Розподіл агрогруп по с/г району

Середнянсько-Королевський природно-сільськогосподарський  район (ПСГР-02) знаходиться в центральній частині рівнинної зони Закарпаття та передгір’я Карпат. В нього увійшли частина Мукачівського, Ужгородського, Іршавського, Виноградівського адміністративних районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 152,2 тис.га, з них: рілля – 27,5 тис.га, багаторічні насадження – 9,7 тис. га, сіножаті – 10,2 тис.га, пасовища – 15,7 тис.га.

В геоморфологічному відношенні цей район, в основному, знаходиться у рівнинній зоні та передгір’ях Карпат. 

З елементів рельєфу  переважають мікрозниження та старіччя з близьким заляганням грунтових вод (40-50 см). Грунти заболочені та оглеєні по всьому профілю.

Клімат природно-сільськогосподарського району сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур, садів, винограду та ягідних культур.

Серед грунтотворчих порід в районі домінують сучасні алювіальні відклади, а також поширені продукти вивітрювання (елювій, корінних порід).

На території району, в рослинному покрову, переважає злаково-різнотравна та болотна рослинність

В грунтовому покрові природно-сільськогосподарського району домінують дерново-середньопідзолисті глейові середньосуглинкові та лучні грунти.

Ці грунти характеризуються як одні з кращих в області. Їх слід використовувати під вимогливі до грунтових умов культури.

Рілля займає у цьому районі 43,6% від загальної площі сільськогосподарських угідь. В структурі посівних площ переважають технічні та овочеві культури.

Основними рекомендаціями щодо підвищення родючості грунтів є внесення помірних норм мінеральних добрив, а також проведення попереджувальних і активних протиерозійних заходів боротьби з площинним змивом і лінійною ерозією.   

Особливо цінні агровиробничі групи грунтів в цьому районі 176г, 176д, 176е, 179д, 185г, 185д, 185е.