ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Середино-Будський природно-сільськогосподарський район (0103055901)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 15 10244.69
Багаторічні насадження 12 17110.24
Сіножаті 13 3140.38
Пасовища 12 2337.12
Розподіл агрогруп по с/г району

Середино-Будський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-1) розташований в крайній північній частині Сумської області і включає землі Середино-Будського, Ямпільського і Шосткинського адміністративних районів.

Загальна площа Середино-Будського району становить 179,9 тис. га, із них рілля – 78,8 тис. га, багаторічні насадження – 0,6, сіножаті - 17,1, пасовища – 12,8 тис. га.

Західна частина району являє собою витягнуту з півночі на південь терасовану низовину долини Десни. Тут район обмежений правим корінним обривчастим берегом долини Десни, східна частина - упирається у відроги Середньоросійської височини.

За геологічною будовою і характером грунтово-рослинного покриву в межах терасової рівнини виділяється три типи місцевостей: заплавний, надзаплавний, піщано-терасовий і надзаплавний рівнинно-терасовий.

Для заплавного типу місцевостей характерна наявність великої кількості урочищ – урочищ сухих луків, урочищ мокрих луків, боліт, озер, лісових масивів та ін.

Грунтоутворюючі породи представлены водно-льодовиковими відкладами, в долині річки Десни – давнім і сучасним алювієм.

Надзаплавний тип місцевостей тягнеться безперервною смугою вздовж заплави, піднімаючись над нею добре вираженим уступом висотою 5-10 м і більше. Піски тераси майже скрізь перевіяні в дюни, які поросли сосновим лісом. Грунтовий покрив представлений дерново-підзолистими грунтами, які південніше переходять у світло-сірі лісові грунти.

Грунтовий покрив східної частини району представлений різновидами дерново-середньопідзолистих і світло-сірих лісових грунтів. Цей тип місцевостей найбільш освоєний під сільськогосподарські угіддя.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти (5г);

         дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

         дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на супіщаних відкладах (8г);

         підзолисто-дернові супіщані ґрунти (13в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти (14г);

         темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти (40г);

         лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані (133в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150);

         дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178в);

         дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни (178г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 15 балів, багаторічні насадження - 12, сіножаті - 13, пасовища - 12 балів.