ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Семенівсько-Кременчуцький природно-сільськогосподарський район (0203095302)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 39 25128.84
Багаторічні насадження 31 44201.45
Сіножаті 19 4589.79
Пасовища 14 2726.63
Розподіл агрогруп по с/г району

Семенівсько-Кременчуцький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-02) знаходиться в південній частині Полтавської області в зоні Лісостепу. Займає частину Козелецького, Кременчуцького, Решетіловського, Хорольського районів. Черезполосна ділянка Семенівського-Кременчуцького району проходить по межі р.Сула, Кременчуцького водосховища, межує на сході з Глобинським, Хорольським, Лубенським районами.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 367,3 тс.га, з них: рілля – 155,2 тис.га, багаторічні насадження – 1,3 тис.га, сіножаті – 20,6 тис.га, пасовища – 29,3 тис.га.

Грунтовий покрив Семенівсько-Кременчуцького природно-сільськогосподарського району представлений: чорнземами типовими слабогумусованими і малогумусними (агрогрупи 52г, 53г) (понад 55%). Грунти відносно високої родючості.

Лівий берег р. Сули і р. Дніпро представлений дерново-підзолистими і дерновими грунтами (агрогрупи 5а, 5б, 176а, 177б) легкого механічного складу. Орні землі мають невисоку родючість і бал бонітету складає 39.

Лучно-чорноземні, лучні і чорноземно-лучні легкосуглинкового і середньосуглинкового механічного складу, слабосолонцюваті у комплексі із солонцями (10-30%) – це результат впливу Кременчуцького і Дніпроджерзинського водосховищ. Грунти підтоплені водами цих водосховищ, що погіршує їх фізико-хімічні властивості і впливає на родючість.