ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Ружинський природно-сільськогосподарський район (0202071811)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 31355.96
Багаторічні насадження 45 51330.72
Сіножаті 26 6522.33
Пасовища 29 5258.51
Розподіл агрогруп по с/г району

Ружинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-11) знаходиться у крайній південній частині Житомирської області і включає землі Ружинського, Попільнянського, Бердичівського, Чуднівського і Любарського адміністративних районів.

Загальна площа Ружинського району становить 209,8 тис. га, із них рілля - 146,4 тис. га, багаторічні насадження - 1,8, сіножаті – 6,8, пасовища – 8,0 тис. га.

У ландшафтно-типологічній структурі району переважаючими природними комплексами є слабодреновані межирічні рівнинні простори з типовими малогумусними чорноземами, які сформувалися під остеповілими луками. Тільки на більш підвищених ділянках вододілів і по схилах річкових долин розповсюджені землі з сірими та темно-сірими опідзоленими грунтами. На дренованих ділянках схилів можна бачити масиви вилужених чорноземів. В долинах річок і широких днищах балок розповсюджені заплавні місцевості з лучно-болотними грунтами і неглибокими торфовищами.

У східній частині району розповсюджена більш розчленована і горбкувата лесова рівнина, яка поєднується з давньо-долинними і долинно-балковими місцевостями. Це обумовлює складні контури розміщення сільськогосподарських угідь, дуже віддалених і невеликих за площею.

Рівнинний характер рельєфу і слабка дренованість визначають малу кількість лісів. Лише на піщаних терасах долин річок є декілька масивів соснових лісів. Природні кормові угіддя займають менше 5 % території району.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, на окремих ділянках – сучасними алювівальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

     ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти (33д);

     темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти (40д);

     чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти (41д);

     чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові (53д).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 46 балів, багаторічні насадження - 45, сіножаті - 26, пасовища – 29 балів.