ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Рожнятівський природно-сільськогосподарський район (0601012605)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 16 11029.09
Багаторічні насадження 14 19961.94
Сіножаті 17 4106.66
Пасовища 16 3116.15
Розподіл агрогруп по с/г району

Рожнятівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 05) знаходиться у центрально-західній частині Івано-Франківської області. Включає в себе землі частково Долинського, Надвірнянського, Богородчанського, Коломийського та Рожнятівського адміністративних районі. За природно-кліматичними умовами зналежить до Карпатської гірської області – провінції - Передкарпаття, Верхньо-Дністровський природно-сільськогосподарський округ.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району                       становить 228,6  тис.га, з них: рілля –38,2 тис. га, багаторічні насадження – 0,2 тис. га, сіножаті – 9,2 тис. га, пасовища – 15,6.

Територія ПСГР-05 знаходиться в Гірському агрокліматичному районі. Річна кількість опадів становить 760 -1100 мм. Середня тривалість беморозного періоду 160-170 днів, вегетаційного 190-200 днів.

Грунтовий покрив характеризується великою строкатістю. Переважаючими грунтами є дерново-підзолисті та дернові опідзолені поверхнево-глеюваті та глейові грунти на делювіальних та давньоалювіальних відкладах, дернові, дерново-буроземні та бурі лісові грунти та їх змиті відміни. На давніх та сучаних алювіальних відкладах поширені дернові розвинені та слаборозвинені грунти. На схилах вододілів та схилах балок поширені змиті грунти з виходами корінних порід. В днищах балок грунти дернові глейові шаруваті в поєднанні з мулувато-болотними.