ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Рогатинський природно-сільськогосподарський район (0201042601)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 38 26194.09
Багаторічні насадження 37 52756.56
Сіножаті 27 6522.34
Пасовища 36 7011.34
Розподіл агрогруп по с/г району

Рогатинський природно-сільськогосподарський район (ПСГР- 01) знаходиться у північній частині Івано-Франківської області. Включає в себе землі Рогатинського та частково Галицького адміністративних районі. За природно-кліматичними умовами знаходиться в зоні Лісостепу – провінція - Західний Лісостеп, Опільський природно-сільськогосподарський округ.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району  становить 134,6 тис.га з них: рілля – 66,4 тис. га, багаторічні насадження – 0,6 тис. га, сіножаті – 5,8 тис. га, пасовища – 14,2.

Характерною особливістю рельєфу є чергування гряд з міжгрядовими пониженнями і балками. Територія ПСГР-01 належить до Надністрянського лівобережного агрокліматичного району. Річна кількість опадів — 420-460мм. Середня тривалість безморозного періоду 155-170 днів, вегетаційного 205-215 днів. Величина гідротермічного коефіцієгту 1,8. Структура грунтового покриву представлена опідзоленими ясно-сірими, сірими, темно-сірими ґрунтами, чорноземами опідзоленими глеюватими та чорноземами щебенюватими. В межах кожної генетичної групи ґрунтові відміни різняться між собою за гранулометричним складом, оглеєнням, змитістю. В пониженнях, в днищах балок розвинуті лучно-чорноземні, лучні, болотні, торфо-болотні і торф’яні ґрунти. На схилах, поширені еродовані ґрунти та виходи корінних порід.