ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Ратнівсько-Любешівський природно-сільськогосподарський район (0101010702)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 19 14662.14
Багаторічні насадження 13 18536.09
Сіножаті 22 5314.49
Пасовища 20 3895.19
Розподіл агрогруп по с/г району

Ратнівсько-Любешівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-02) знаходиться у північній частині Волинської області. До нього входить частина земель Ратнівського, Старовижівського, Камінь-Каширського та Любешівського адміністративних районів.

Загальна площа Ратнівсько-Любешівського району становить 271,7 тис. га, із них рілля - 46,7 тис. га, сіножаті - 29,9, пасовища – 33,7 тис. га.

Поверхня району являє собою пласку, злегка хвилясту низовину, яка нахилена на північ до долини річки Прип’ять. Середній нахил цієї поверхні складає лише 0,00006, що є причиною дуже повільної течії річок і в цілому поганого природного дренажу цієї території, а також її заболоченості. В районі переважає лучно-болотний тип місцевості.

Грунтоутворюючі породи представлені водно-льодовиковими відкладами та давнім алювієм.

У структурі ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь переважають торфо-болотні ґрунти й торфовища, дерново-підзолисті ґрунти, дернові і лучні та лучно-болотні.

         Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

         дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках (1а);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах (5б);

         дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти (14б);

         дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

         лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти (141);

         торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені (145);

         торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені (150).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 19 балів, сіножаті - 22, пасовища - 20 балів.

Серед деградованих і малородючих ґрунтів орних земель найбільше представлені болотні мінеральні та органічні грунти, перезволожені й заболочені грунти та грунти легкого гранулометричного складу. Оптимізація землекористування пов’язана, насамперед, із забезпеченням екологічно доцільного використання болотних мінеральних та органічних грунтів, а також перезволожених і заболочених грунтів орних угідь.