ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Радехівський природно-сільськогосподарський район (0101034607)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 30 22809.79
Багаторічні насадження 20 28517.06
Сіножаті 25 6039.2
Пасовища 23 4479.47
Розподіл агрогруп по с/г району

Радехівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) включає землі Радехівського та окремих сільських рад Бродівського адміністративних районів.

Загальна площа Радехівського району становить 122,4 тис. га, із них рілля - 45,6 тис. га,  багаторічні насадження – 0,1, сіножаті – 7,2, пасовища – 9,7 тис. га.

Район хоча і розташований в області Малого Полісся, має настільки відмінну структуру ландшафту, що його тільки з застереженням можна віднести до поліського типу. По-перше, у ньому значно менше лісів (приблизно 25 % площі), ніж у типово-поліських ландшафтах. По-друге, переважаючим типом ґрунтів у цьому ландшафті є не дерново-підзолисті, як у поліських ландшафтах, а «чорноземи» на щільних карбонатних породах (так звані дернові карбонатні ґрунти, або рендзини), які займають понад 36 % площі. По-третє, більша частина території цього ландшафту зайнята орними землями, тоді як у у поліських ландшафтах вони становлять ледве одну третину площі. Такі обставини зумовили формування грунтів з досить високим вмістом гумусу, який місцями досягає 4-5 %.

Таким чином, у структурі Радехівського району основну роль відіграють підвищені малохвилясті місцевості, утворені крейдовими мергелями з покривом дернових карбонатних ґрунтів. Проте істотне значення у цьому ландшафті мають і типові поліські природні комплекси: а) рівнинні слабодреновані місцевості з дерново-підзолистими ґрунтами на пісках і супісках, які займають понад 14% загальної площі; б) заболочені понижені місцевості з торфовищами та заболоченими луками, які загалом теж покривають майже чверть площі ландшафту.

Структуру гунтового покриву району представляють такі агровиробничі групи ґрунтів:

дернові карбонатні ґрунти переважно на елювії щільних карбонатних порід (105г, 105д);

чорноземи карбонатні щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (99г, 99д);

темно–сірі опідзолені та реградовані і супіщані і легкосуглинкові грунти ( 40в, 40 г);

дерново-прихованопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти (1а, 1б);

дерновослабо- та середньопідзолисті супіщані ґрунти (5в);

дернові піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти (175а, 175б, 175в);

лучні глинисто-піщані та супіщані ґрунти (133б, 133в);

лучно-болотні та торфувато-болотні ґрунти (141);

торфовища мілкі, середні та глибокі (145, 146,150, 151).

Сільськогосподарські угіддя району мають середньозважений бал бонітування ґрунтів: рілля – 30, багаторічні насадження – 20, сіножаті – 22, пасовища - 20 балів.

Площа особливо цінних грунтів орних земель Радехівського району найменша у Поліській Західній провінції, яка складає 0,41 % від від площі ріллі області і 7,13 % від площі ріллі району. Серед особливо цінних грунтів переважають темно–сірі опідзолені та слабо реградовані супіщані і легкосуглинкові грунти, площа яких  біля 60 %  площі ріллі особливо цінних грунтів. Ці грунти мають значно вищі, порівняно із попередніми бали бонітету. Середньозважений бал бонітету всієї ріллі району уже сягає 30 балів, а особливо цінних грунтів – 41 бал.

Серед багатьох проблем раціонального господарювання у ландшафтах крейдових підвищень є характерна лише для них проблема охорони дернових-карбонатних ґрунтів від площинної ерозії. Справа в тому, що дернові-карбонатні ґрунти малопотужні; глибина їх гумусового горизонту не перевищує 20-30 см, під яким одразу виступає пухкий шар елювію мергелів сірого забарвлення. Ці ґрунти залягають завжди на схилах, переважно положистих, але під час поздовжньої оранки гумусовий шар швидко змивається і на денну поверхню виступає неродючий підґрунтовий елювіальний шар, утворюючи численні білі плями на полях. Тому комплексна екологічна оптимізація земельних угідь є досить актуальною.