ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Приорельський природно-сільськогосподарський район (0303035311)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 55 35438.1
Багаторічні насадження 38 54182.43
Сіножаті 23 5556.06
Пасовища 29 5648.03
Розподіл агрогруп по с/г району

Приорельський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-11) знаходиться в південно-східній частині Полтавської області в зоні Степу. В південно-східній частині межує з землями Дніпропетровської області, з півночі з землями Ново-Санжарського і Кобеляцького районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 121,7  тис.га, з них: рілля – 88,1 тис.га, багаторічні насадження – 0,9 тис.га, сіножаті – 4,7 тис.га,  пасовища – 5,7 тис.га.

Грунтовий покрив Приорильського природно-сільськогосподарського району представлений: чорноземами звичайними на лесових породах, розташовані на вирівняних дренованих і слабо дренованих і пологих схилах.

За морфологічними ознаками від чорноземів глибоких відрізняються зменшеним гумусовим шаром (85-100 см).

Структура в верхньому горизонті зерниста, карбонати у вигляді прожилок і не досить виражені білозірки.

За механічним складом грунти даного природно-сільськогосподарського району важкосуглинкові в межах Кобеляцького району легкосуглинкові.

За вмістом гумусу ці грунти класифіковані на малогумусні (4,6-4,8%) у суглинкових і середньогумусні (5,8-5,9%) у важкосуглинкових.

Реакція  грунтового розчину близька до нейтральної (рН 6,3-7,0). Гідролітична кислотність підвищена. Чорноземи звичайні належать до родючих грунтів, але водний режим в зоні Степу не зовсім сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур.

Не значну площу займають чорноземи типові і їх змиті різновидності.

В заплаві річки, на притерасних зниженнях і по днищах балок сформувались лучно-чорноземні і лучні грунти на делювіальних і алювіальних відкладах.

Грунти даного природно-сільськогосподарського району мають високу природну родючість. Особливе значення тут набувають заходи по нагромадженню в грунтівв вологи (снігозатримання, чисті пари).