ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Приіквинський природно-сільськогосподарський район (0101036101)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 25 16421.55
Багаторічні насадження 18 25665.36
Сіножаті 16 3865.08
Пасовища 18 3505.67
Розподіл агрогруп по с/г району

Приіквінський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-01) знаходиться в зоні Полісся в північній частині Тернопільської області. В північно-західній частині межує з Рівненської областю, в південно-східній – з 02 Заложцівсько-Кременецьким природно-сільськогосподарським районом і  включає частину Шумського і Кременецького адміністративних районів.

Грунтовий покрив даного району визначається строкатістю. В структурі грунтового покриву переважають дерново-підзолисті грунти, які поширені в межах «Малого Полісся», переважно під сосновими лісами. Використовубться частково, як орні.

Назва сільськогосподарських угідь

Площа, тис. га

Бал бонітету

Рілля

26,2

25

Багаторічні насадження

0,2

18

Сіножаті

1,2

16

Пасовища

1,9

18

Загальна площа – 29,5 тис.га

Ґрунтоутворюючою пороою цих грунтів служать давньоалювіальні відклади глинисто-піщаного та супіщаного механічного складу. Ці грунти, завдяки їх легкому механічному складу, мають незадовільний водний режим і підвищену аерацію. Вміст гумусу в верхньому шарі становить 0,9-1,0%. На цих грунтах в період вегетації рослин виникають грунтові  посухи, внаслідок чого відбуваються пригнічення і навіть загибель їх.

Опідзолені грунти і їх змиті відміни в межах природно-сільськогосподарського району мають обмежене поширення.