ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Правобережний природно-сільськогосподарський район (0203095303)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 30 19329.87
Багаторічні насадження 17 24239.51
Сіножаті 10 2415.68
Пасовища 15 2921.39
Розподіл агрогруп по с/г району

Правобережний природно-сільськогосподарський район (ПСГР-03) знаходиться в межах Кременчуцького району на правому березі р.Дніпро в зоні Лісостепу.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить  23,8 тис.га, з них: рілля – 8,4 тис.га, багаторічні насадження –                              0,1 тис. га, сіножаті – 0,1 тис.га, пасовища – 1,7 тис.га.

Правобережний природно-сільськогосподарський район знаходиться на правому березі р. Дніпро і займає саму меншу площу (10,3 тис.га) серед природно-сільськогосподарських районів.

Грунтовий покрив представлений лучними грунтами та їх слабо солонцюватими і слабоосолоділими відмінами.

Чорноземні грунти легкосуглинкового механічного складу займають незначну площу і знаходяться на переході до Степової зони України.

Лучні грунти сформовані на алювіальних делювіальних відкладах в гігроморфних умовах при постійному капілярному зв’язку з підґрунтовими водами неглибокого рівня і особливому режимі поверхневих вод.

За механічним складом – різноманітні, від супіщаних до важкосуглинкових, переважно легко і середньосуглинкові.

Найбільшу площу займають лучні глибоко-слабосолонцюваті грунти.

Проведення робіт по хімічній меліорації являється одним із резервів підвищення родючості грунтів цього району.