ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Погребищенсько-Оратівський природно-сільськогосподарський район (0202070502)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 43 29109.15
Багаторічні насадження 43 61311.69
Сіножаті 13 3140.38
Пасовища 8 1558.08
Розподіл агрогруп по с/г району

Погребищенсько–Оратівський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-2) розташований у північній частині Вінницької області. До нього входять землі Погребищенського, Оратівського, східної частини Іллінецького і північної частини Козятинського адміністративних районів.

Загальна площа Погребищенсько-Оратівського району становить 292,7 тис. га, із них рілля – 190,9, багаторічні насадження – 1,8, сіножаті - 6,8, пасовища – 9,9 тис. га.

Геоморфологічно район належить до Північно-Західної Придніпровської височинної області. Займає вододільні простори між басейнами Дніпра і Південного Бугу. Являє собою полого-хвилясту підвищену рівнину. Ландшафтна структура характеризується поєднанням лісостепових і долинних ландшафтів. Рослинність представленна лучним різнотрав’ям та грабово-дубовими лісами. В заплавах річок сформувались лучні та лучно–болотні грунти. При переважанні сільськогосподарського природокористування розораність району становить більше 70 %.

У структурі грунтового покриву району переважають такі грунти:

          чорноземи опідзолені та реградовані (41д);

чорноземи типові глибокі вилугувані (53д);

темно-сірі опідзолені та реградовані (40д);

ясно-сірі і сірі опідзолені грунти (29г);

лучні та лучно–болотні грунти (133д, 141).

 Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів – 43 бали, багаторічні насадження – 43, сіножаті – 13, пасовища – 8 балів.

Для умов землекористування даного району найбільш доцільним є екологічна оптимізація земельних угідь шляхом зменшення сільськогосподарського освоєння та розораності земельного фонду.