ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Пятихатський природно-сільськогосподарський район (0302021207)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 31140.02
Багаторічні насадження 44 62737.55
Сіножаті 36 8696.44
Пасовища 36 7011.35
Розподіл агрогруп по с/г району

Пятихатський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-07)

Район знаходиться в західній та центральній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли П’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Криничанський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 456,1 тис. га, в тому числі: ріллі –360,5 тис. га, багаторічних насаджень – 9,4 тис. га, сіножатей – 1,0 тис. га, пасовищ – 41,5.

Територія району входить до Цетрального помірно посушливого, дуже теплого району.

Середньорічна температура повітря становить 8,1ºС.

Сума опадів за рік 436 мм. Тривалість без морозного періоду 170-180 днів. Сума температур вище 10º - 2900-3100º.

Ґрунтоутворюючими породами ґрунтового покриву є леси еолово-алювіального походження; давні алювіальні відклади і сучасні алювіальні і делювіальні відклади. Механічний склад грутотвірних порід і ґрунтів на переважній площі природно-сільськогосподарський район – важкосуглинковий і легкоглинистий.

В заплавах і в днищах балок  ґрунтотворними породами є сучасні алювіальні відклади. Вони засолені глеюваті, перезволожені з близьким заляганням підґрунтових вод (0,5-1,0 м  від поверхні).

Найбільш родючими чорноземами даної групи є середньогумусні, важкосуглинкові і легкоглинисті (агрогрупи 59д, 59е, 60е, 60л, 121е, 121л), які включені в перелік особливо цінних ґрунтів провінції Степова Правобережна.

Агрохімічні показники звичайних чорноземів вказують, що вони відносяться до ґрунтів високо- і середньозабезпеченими поживними речовинами. Для одержання високих врожаїв першорядне значення, на цих ґрунтах, є зрошення і внесення органічних і мінеральних добрив.

В умовах близького рівня прісних і мінеральних ґрунтових вод (1-2 м) в заплавах днищах балок формуються лучні, лучно-болтні і болотні ґрунти. Використання цих ґрунтів у зв'язку з низькою їх продуктивністю заважає те, що вони нерідко залягають в комплексі з солонцями і солончакам.