ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Перемишлянський природно-сільськогосподарський район (0201034604)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 28 21289.13
Багаторічні насадження 26 37072.18
Сіножаті 18 4348.22
Пасовища 21 4089.95
Розподіл агрогруп по с/г району

Перемишлянський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) Розташований в південно-східній частині Львівської області  і включає землі Перемишлянського, східної частини Миколаївського, південно-східної частини Бродівського та землі окремих сільських рад Пустомитівського адміністративних районів.

Загальна площа Перемишлянського району становить 302,4 тис. га, із них рілля - 134,2 тис. га, багаторічні насадження - 1,0, сіножаті - 13,1, пасовища - 28,3 тис. га.

Район виділяються типовим опільським ландшафтом з горбогірним мезорельєфом. Горби довжиною 10-12 км, витягнуті з північного заходу на південний схід, мають як правило, плоскі вершини (плато), похилі і круті схили (10-20°). Горби складені крейдяними відкладами і пісковиками, зверху перекриті антропогеновими суглинками відносно малої потужності і важкого гранулометричного складу. Підніжжя горбів складені суглинками карбонатними, а на вершинах вони вилуговані. Нижні частини горбів мають значне розчленування балками і покриті дубово-грабовими лісами.

Значне поширення мають середньогорбисті місцевості, які представлені горбами з відносною висотою 30-60 м з аналогічною морфоскульптурою.

В заплавах річок  поширені алювіальні суглинки і супіски, на яких місцями залягають неглибокі торфовища.

Таким чином, в ландшафті району чергуються великогорбисті лісові території з середньогорбистими безлісими розораними територіями. Ці два види місцевостей займають близько 80 % площі району. Інші території займають заплавні, надзаплавно-терасові і пологосхилові ділянки, які є сільськогосподарськими угіддями.

Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь представлена такими агровиробничими групами ґрунтів:

ясно-сірі та сірі опідзолені, легкосуглинкові ґрунти (29г);

ясно-сірі та сірі опідзолені глеюваті та глейові (33г, 36г);

темно-сірі опідзолені та реградовані ґрунти (40г, 40д);

темно-сірі опідзолені та реградовані глейовані (45г, 45д);

чорноземи опідзолені та реградовані (41г, 41д);

чорноземи опідзолені глеюваті (45г, 45д);

лучно-чорноземні ґрунти (121г, 121д);

лучні та чорноземно-лучні ґрунти (134г, 134д);

дернові оглеєні ґрунти (178в, 178д);

лучно-болотні та торфувато-болотні (141).

Сільськогосподарські угіддя району мають такі середньозважені показники бонітету ґрунтів: рілля – 28, багаторічні насадження – 21, сіножаті – 18, пасовища – 21 бал.

Перемишлянський природно-сільськогосподарський район має другу за величиною площу особливо цінних грунтів у провінції, що складає 3,15 % всієї ріллі області. Серед особливо цінних грунтів понад 50 % їх площі займають темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легко- та середньосуглинкові, решту чорноземи опідзолені слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти. Середньозважений бал бонітету найнижчий серед лісостепових природно-сільськогосподарських районів і становить лише 41, при ще нижчому балі бонітету всієї ріллі району 28, за рахунок значної еродованості ґрунтів.