ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Переяслав-Хмельницький природно-сільськогосподарський район (0203093204)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 34 23436.82
Багаторічні насадження 34 48479.01
Сіножаті 32 7730.17
Пасовища 25 4868.99
Розподіл агрогруп по с/г району

Переяслав-Хмельницький природно-сільськогосподарський район (ПСГР-4) розташований у центральній лівобережній частині Київської області і включає землі Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Бориспільського і Згурівського адміністративних районів.

Загальна площа Переяслав-Хмельницького району становить 269,8 тис. га, із них рілля - 126,5 тис. га, багаторічні насадження – 1,2, сіножаті - 9,8, пасовища – 8,7 тис. га.

Від сучасної долини Дніпра район відділяється чітко вираженою межею - уступом другої надзаплавної лесової тераси. Її поверхня являє собою хвилясту рівнину. В її межах сформувався переважаючий в районі ландшафт надзаплавно-терасових пологих лесових рівнин, слабодренованих з западинами. Западини на поверхні тераси слідують ланцюжками за напрямком на південний-схід і складають іноді 25-30 % території. Розвинені потужні малогумусні чорноземи на лесовидних, легких за гранулометричним складом суглинках.

Другорядне значення мають місцевості, які сформувалися на супісках і борових пісках з дерново-підзолистими чи опідзоленими чорноземами.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, на окремих ділянках в прилеглій до Дніпра частині району – давніми і сучасними алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах (5в);

дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах (8в);

дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти (14в);

ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані і легкосуглинкові ґрунти (29в, 29г);

ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані і легкосуглинкові ґрунти (33в, 33г);

темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані і легкосуглинкові ґрунти (40в, 40г);

чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані і легкосуглинкові ґрунти (41в, 41г);

чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків (52г);

чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові (53г);

чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані (92б);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані і легкосуглинкові (121в, 121г);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані і легкосуглинкові (133в, 133г);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти (142);

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-солончакові осушені ґрунти (144);

торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені (146);

торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені (155);

дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни (178в);

дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти (179г).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування грунтів 34 бали, багаторічні насадження - 34, сіножаті - 32, пасовища - 25 балів.