ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Павлоградський природно-сільськогосподарський район (0303031204)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 46 31140.02
Багаторічні насадження 44 62737.55
Сіножаті 28 6763.9
Пасовища 30 5842.79
Розподіл агрогруп по с/г району

Павлоградський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-04)

Район знаходиться в північно-східій частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Петропавлівський, Павлоградський, Новомосковський і Юр’ївський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 449,2 тис. га, в тому числі: ріллі –278,6 тис. га, багаторічних насаджень – 5,6 тис. га, сіножатей – 47 тис. га, пасовищ – 46,3.

Рельєф району являє собою слабохвилясту рівнину, займає смугу між долинами річок Орелі на півночі і Самарою - на півдні.

Вододіли між долинами річок являють собою плоскі плато та довгі слабоносні схили. Водної ерозії зазнають схилів уступів терас і покатих і крутих схилів балок і долин річок. Площі змитих сільськогосподарських угідь 5-21,2%, з них більше половини вказаних площ зазнають слабого змиву. Найбільшого змиву зазнають ґрунти в районах Павлоградського понад 25% і Петропавлівському понад 50% від площі сільськогосподарських угідь.

В структурі ґрунтового покриву переважають чорноземи звичайні мало- та середньогумусні, важкосуглинкові та легкоглинисті (агрогрупи 58е, 58л, 59д, 59е, 59л, 60д, 60е, 60л).

Найбільш родючими чорноземами даної групи є середньогумусні, легкоглинисті (агрогрупи 58л, 59л, 60л).

В їх механічному складі їх багато мулу (35-45%), при вмісті фізичної глини 55-65%, кількість гумусу становить 6,0-6,4%, ступінь насичення основами 96,0-98,5%.

В заплаві рік Орель, Самара, Вовча значне поширення мають лучно-чорноземні і лучні ґрунти, які сформувались в умовах близького рівня прісних і мінеральних підґрунтових вод (1-2 м), а також в днищах балок.

Лучні ґрунти в окремих балках Петропавлівського району засолені (солончакові).

Особливо цінні ґрунти в цьому районі (агрогрупи 58е, 58л,м 59д, 59е, 59л, 60г, 60д, 60е, 60л, 121г, 121д, 121е, 121л).

Малопродуктивні і деградовані ґрунти (агрогрупи 138д, 139е, 138л, 139, 139е, 140л, 141, 143, 160д, 160л, 163л, 165д, 175б, 175б).

Комплекс робіт по поліпшенні малопродуктивних і деградованих ґрунтів включає в себе комплекс заходів по підвищенні врожайності сільськогосподарських культур, боротьбою з водною і вітровою ерозіями, хімічна меліорація, боротьба з вторинним засоленням.

Агротехнічні заходи полягають в нагромадженні та збережені вологи, посів багаторічних трав, широке застосування після оживних  посівів, що надійно захищають ґрунти від здування снігу та збагачення органічною масою і азотом.