ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Окнянський природно-сільськогосподарський район (0202065102)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 52 33075.88
Багаторічні насадження 43 61311.69
Сіножаті 39 9421.15
Пасовища 36 7011.35
Розподіл агрогруп по с/г району

Окнянський природно-сільськогосподарський (ПСГР-02) район займає північну частину Одеської області. В нього увійшли Ананьївський, Окнянський, Подільський, Любашівський адміністративні райони, північна частина Захарівський та Ширяєвського районів.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району складає 385,7 тис. га, з них: рілля – 309,2 тис. га, багаторічних насаджень - 2,4 тис. га, сіножатей – 14,1 тис. га, пасовищ – 60,0 тис. га.

Клімат району помірно-теплий. Сума середніх добових температур понад 10°С, за багаторічними даними, дорівнює тут 2800-3000°. Максимальна температура повітря влітку коливається в межах 37-39°С, мінімальна взимку -20°С -23°С.

Річна кількість опадів складає 450 мм, гідротермічний коефіцієнт -1,0. Найбільше їх припадає на кінець весни і літа. Негативний вплив на водний режим мають вітри (літом-південні та південно-західні, взимку-північні тапівнічно-східні).В цілому район відноситься до середньо-забезпеченого вологою і сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур  і садівництва.

Рельєф району характеризується підвищеною ерозійністю. Відносно високе положення району над рівнем моря до 200 м  привело до глибокого розчленування його долинно-балковою системою. Разом з тим горизонтальне залягання порід придає місцевості риси рівнинного рельєфу.

Найважливішим фактором, який зумовив формування сучасного рельєфу району являється водна ерозія. Глибина врізу долин та балок тут 115 -130 м.

Серед ґрунтоутворюючих порід домінують леси та алювіально-делювіальні відклади (легкоглинистого та важкосуглинкового механічного складу). Леси служать ґрунтотворними породами переважно на плато і положистих схилах.

Менш значне поширення мають сучасні делювіальні та алювіальні відклади. Перші сформувались в днищах балок та на шлейфах схилів, другі - в заплаві річок.

На зволоження території району найбільш впливають грунтові води четвертинних відкладів, які залягають глибше 6 м і не мають впливу на грунтотворення, в днищах балок і долинах річок рівень грунтових вод коливається від 0,5 до 1,5-2,0 м, що призводить до різного ступення гідроморфності грунтів.

Рослинний покрив району представлений бобовими та різнотравно-злаковими асоціаціями, які в даний час збереглися на схилах балок.

Територія Красноокнянського природно-сільськогосподарського району представлена різноманітним ґрунтовим покривом. Переважають чорноземи типові малогумусні та їх змиті відміни на лесових породах, в долинах річок – лучно-чорноземні, в балках – лучні ґрунти, агровиробничі групи грунтів (53д, 53е, 53л,  55д, 55е, 56д, 56е, 57д, 57е, 121д, 121е, 133д, 133е). Особливо цінні грунти (53д, 53е, 53л, 121д, 121е). Малопродуктивні і деградовані грунти представлені середньо- та сильно змитими відмінами чорноземів типових (агрогрупи 56д, 56е, 57д, 57е).