ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Очаківський природно-сільськогосподарський район (0501014807)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 29 19631.75
Багаторічні насадження 27 35646.33
Сіножаті 27 6522.33
Пасовища 22 4284.71
Розподіл агрогруп по с/г району

Очаківський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-7) розташований у крайній південній частині Миколаївської області і включає землі Очаківського, Березанського і Новоодеського адміністративних районів.

Загальна площа Очаківського району становить 255,9 тис. га, із них рілля – 119,5 тис. га, багаторічні насадження – 11,9, сіножаті – 0,2, пасовища – 18,7 тис. га.

Територію можна охарактеризувати як прилиманний яружно-балковий район з комплексом еродованих південних солонцюватих чорноземів і каштанових грунтів. Характерну особливість прибережної частини району створюють широкі гирла балок з озерами, які місцеві жителі часто називають «солонці». Глибокі балки зручні для створення ставків. Обривисті береги лиманів часто змінюються невеликими піщаними косами чи відокремленими прибережними валами від лиманів солончакуватими болотами. Межиріччя і міжлимання відрізняються плоскою поверхнею, над якою інколи підвищуються (до 4-5 м) кургани. До моря, а також до лиманів, плоскі міжлиманні простори різко обриваються, їх круті берегові уступи підмиваються морським прибоєм і нерідко ускладнені зсувами і обвалами.

Грунтовий покрив на території району найбільш помітно змінюється в напрямку з півночі на південь. У північній половині району розвинені малогумусні південні чорноземи і в особливості південні солонцюваті чорноземи. У південній частині району розповсюджені темно-каштанові слабосолонцюваті грунти.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долинах річок Сасик, Березань та балках – сучасними алювіальними відкладами і елювієм карбонатних порід. Подекуди грунтоутворюючими породами є глини і засолені глини.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

чорноземи південні важкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни (71е);

чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові несолонцюваті і слабосолонцюваті (82е);

чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 см) важкосуглинкові і легкоглинисті (100е);

темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти (107е);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові (121д);

лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові (121е);

лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти (128д);

лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти (128е);

лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові ґрунти (166е).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 29 балів, багаторічні насадження – 27, сіножаті – 27, пасовища – 22 бали.