ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Новоодеський природно-сільськогосподарський район (0402024805)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 35 23693.5
Багаторічні насадження 31 44201.45
Сіножаті 0 8213.3
Пасовища 24 4674.23
Розподіл агрогруп по с/г району

Новоодеський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-5) розташований у середній частині Миколаївської області і включає землі Новоодеського, Баштанського, Миколаївського і Березанського адміністративних районів. Річкою Південний Буг район розрізається як би навпіл. У західній частині район дренується Тілігульським лиманом.

Загальна площа Новоодеського району становить 398,3 тис. га, із них рілля – 233,8 тис. га, багаторічні насадження – 2,0, пасовища – 41,9 тис. га.

Район виділяється поєднанням вододільних рівнинно-хвилястих місцевостей з південними чорноземами та звичайними південними малогумусними чорноземами. Вони займають близько 75 % території района. Подекуди грунти слабозмиті.

Близько 15-20 % займають яружно-балкові місцевості з середньо- і сильнозмитими грунтами, які використовуються як вигони і пасовища. Долинні заплавні ділянки з чорноземно-лучними грунтами і лучними солончаковими грунтами займають близько 5 % території района. Заплави значно заболочені. На багатьох ділянках відмічаються болота з густими заростями очерету.

Грунтоутворюючі породи представлені лесами і лесовидними породами, в долині річки Південний Буг – давніми і сучасними алювіальними відкладами.

Найбільш поширеними агровиробничими групами грунтів у районі є такі:

чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові (58е);

чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни (61е);

чорноземи південні важкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни (71е);

чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 см) важкосуглинкові і легкоглинисті (100е);

лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові (133е);

солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами важкосуглинкові (164е).

Орні угіддя району мають середній показник бонітування ґрунтів 35 балів, багаторічні насадження – 31, пасовища – 24 бали.