ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Новомосковський природно-сільськогосподарський район (0303031203)

Назва сільськогосподарських угідь Бал бонітету Капіталізований рентний дохід, грн
Piлля (перелоги) 57 38586.55
Багаторічні насадження 48 68440.96
Сіножаті 43 10387.42
Пасовища 32 6232.31
Розподіл агрогруп по с/г району

Новомосковський природно-сільськогосподарський район (ПСГР-03)

Район знаходиться в північній частині Дніпропетровської області. В нього увійшли Петриківський, Новомосковський, Магдалинівський, Царичанський і Дніпропетровський адміністративні райони.

Загальна площа природно-сільськогосподарського району становить 151,9 тис. га, в тому числі: рілля – 93,1 тис. га, багаторічних насаджень – 2,0 тис. га, сіножатей – 0,6 тис. га, пасовищ – 13,5.

В структурі ґрунтового покриву переважають чорноземи звичайні середньогумусні є основною генетичною групою ґрунтів.

Вони займають всі елементи вододілів, схили балок крутизною 1-2º. На схилах більшої крутизни залягають змиті різновиди. Це найбільш родючі ґрунти даного природно-сільськогосподарського району.

Механічний склад ґрунтів, а також ґрунтоутворюючих порід важкосуглинковий і легкоглинистий. Вміст гумусу становить 6,0-6,4%.

Характерним для усіх чорноземів є поступове зменшення вмісту гумусу з глибиною.

Агрохімічні показники звичайних чорноземів вказують, ще вони відносяться до ґрунтів високо-і середньозабезпечених поживних речовин для районованих сільськогосподарських культур. Змиті відміни цих ґрунтів характеризуються меншою природною родючістю.

Лучно-чорноземні ґрунти гігроморфні. Їх формування іде в умовах, головним чином, ґрунтового зволоження прісних підґрунтових вод від 4 до 6 м від поверхні. Залягають на знижених елементах рельєфу, характеризуються високими показниками запасів гумусу, поживних речовин, позитивним водним і повітряними властивостями.

Тривале застоювання води на поверхні утруднює використання цих ґрунтів разом з ґрунтами, серед яких вони розташовані і це обмежує їх використання.

В ґрунтовому покриві району домінують чорноземи звичайні середньогумусні, лучно-чорноземні, лучні і дернові ґрунти.

Особливо цінні ґрунти в даному районі  агрогрупи 59г, 59д, 59е, 60л, 60л, 121г, 121д, 121е.

Малопродуктивні  і деградовані ґрунти  агрогрупи 138в, 138г, 138д, 138е, 141, 143в, 143г, 143д, 143е, 143л.